Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

32 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

32 - 13 12 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2020
  Ministeriets meddelande om de multilaterala avtal RID 1/2020 och RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2020
  Ministeriets meddelande de multilaterala avtal M324 och M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2020
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (Utgiven: 24.3.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2020
  Utrikesministeriets meddelande om publicering på annat sätt än i fördragsserien av bilagorna och protokollet till det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (Utgiven: 5.3.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2020
  Statsrådets förordning om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (Utgiven: 27.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (Utgiven: 27.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2020
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas (Utgiven: 26.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2020
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga VI till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 26.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I, II och III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (Utgiven: 25.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Mexiko om luftfart (Utgiven: 18.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2020
  Lag om avtalet med Mexiko om luftfart (Utgiven: 18.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2020
  Finansministeriets meddelande om utvidgning av det mellan de nordiska länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 25–26/1997) till att omfatta landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten (Utgiven: 12.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2020
  Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik (Utgiven: 11.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2020
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Malta upphör (Utgiven: 7.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2020
  Statsrådets förordning om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt om ikraftträdande av lagen om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och av lagen om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket (Utgiven: 30.1.2020)

32 - 13 12 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.