Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2000

33 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

33 - 14 13 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 71
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det sjätte till-ggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
  Nr 72
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 69
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL), i den multilaterala överenskommelsen om undervgsavgifter och i det protokoll som sammanför vissa bestämmelser i nämnda konvention
  Nr 70
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL) och av den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2000 (Utgiven: 22.12.2000)
  Nr 67
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 68
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2000 (Utgiven: 20.12.2000)
  Nr 66
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2000 (Utgiven: 29.11.2000)
  Nr 64
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
  Nr 65
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av besluten nr. 1/2000 och nr. 2/2000 till avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2000 (Utgiven: 29.11.2000)
  Nr 62
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1974 års konvention oom säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 63
  Arbetsministeriets meddelande om offentliggörande av Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2000 (Utgiven: 23.11.2000)
  Nr 59
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina
  Nr 60
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Moldova
  Nr 61
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryska federationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2000 (Utgiven: 31.10.2000)
  Nr 56
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
  Nr 57
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
  Nr 58
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2000 (Utgiven: 20.9.2000)
  Nr 55
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av justeringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonsiktet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2000 (Utgiven: 30.8.2000)
  Nr 53
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
  Nr 54
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av viss bestämmelser i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2000 (Utgiven: 24.8.2000)
  Nr 52
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av luftartsavtalet med Mongoliet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 22/2000 (Utgiven: 10.8.2000)
  Nr 50
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 51
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 21/2000 (Utgiven: 19.7.2000)
  Nr 49
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga I och nya bilagor VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 20/2000 (Utgiven: 21.6.2000)
  Nr 47
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av arrangemanget mellan den förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och Finlands regering om verksamheten i det internationella övervakningssystemet enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängninar
  Nr 48
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 19/2000 (Utgiven: 14.6.2000)
  Nr 44
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
  Nr 45
  Lag om ändring av 34 kap. strafflagen
  Nr 46
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 18/2000 (Utgiven: 8.6.2000)
  Nr 42
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken Finland och Ukraina om internationell landsvägstrafik
  Nr 43
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om internationell landsvägstrafik och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 17/2000 (Utgiven: 7.6.2000)
  Nr 40
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Israel
  Nr 41
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Israel och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 16/2000 (Utgiven: 5.6.2000)
  Nr 38
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Marocko
  Nr 39
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Marocko och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 15/2000 (Utgiven: 31.5.2000)
  Nr 36
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 37
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 14/2000 (Utgiven: 25.5.2000)
  Nr 34
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
  Nr 35
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om social trygghet

33 - 14 13 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.