Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2008

37 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

37 - 18 17 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 37/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 126
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
  Nr 127
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 36/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 124
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg
  Nr 125
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 35/2008 (Utgiven: 30.12.2008)
  Nr 121
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö
  Nr 122
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö som antagits av Internationella arbetskonferensen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 123
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 34/2008 (Utgiven: 23.12.2008)
  Nr 116
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information
  Nr 117
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 118
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
  Nr 119
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 120
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2008 (Utgiven: 22.12.2008)
  Nr 112
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
  Nr 113
  Republikens presidents förordning om upphävande av republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
  Nr 114
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning
  Nr 115
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2008 (Utgiven: 10.12.2008)
  Nr 109
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) om skyddande av säkerhetsklassificerad information med anknytning till OCCARs ESSOR-program
  Nr 110
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) om skyddande av säkerhetsklassificerad information med anknytning till OCCARs ESSOR-program och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 111
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2008 (Utgiven: 5.12.2008)
  Nr 106
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
  Nr 107
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i konventionen om internationella sjöfartsorganisationen
  Nr 108
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2008 (Utgiven: 26.11.2008)
  Nr 104
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
  Nr 105
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2008 (Utgiven: 20.11.2008)
  Nr 99
  Republikens Presidents förordning om upphävande av 2 § i förordningen angående bringande i kraft av konventionen om patentsamarbete
  Nr 100
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ändringar av tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete
  Nr 101
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för Internationella institutet för demokrati och fria val
  Nr 102
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stadgan för Internationella institutet för demokrati och fria val och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan som hör till området för lagstiftningen
  Nr 103
  Utrikesministeriets meddelande om rättelse av ett fel i överenskommelsen mellan Kazakstan och Finland om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2008 (Utgiven: 14.11.2008)
  Nr 98
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2008 (Utgiven: 5.11.2008)
  Nr 93
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om medborgarskap
  Nr 94
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 95
  Inrikesministeriets meddelande om reservationer som gjorts och om ett meddelande som lämnats i anslutning till godkännandet av den europeiska konventionen om medborgarskap
  Nr 96
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om begränsning av statslöshet
  Nr 97
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om begränsning av statslöshet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2008 (Utgiven: 4.11.2008)
  Nr 89
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar
  Nr 90
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 91
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 92
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2008 (Utgiven: 17.9.2008)
  Nr 86
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Mongoliet om främjande och skydd av investeringar
  Nr 87
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Mongoliet om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 88
  Utrikesministeriets meddelande om ändring av bilaga C i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser för Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2008 (Utgiven: 13.8.2008)
  Nr 83
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 84
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 85
  Inrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen tillsatta permanenta internationella kommissionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2008 (Utgiven: 24.7.2008)
  Nr 81
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indonesien om främjande och skydd av investeringar
  Nr 82
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Indonesien om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 22/2008 (Utgiven: 23.7.2008)
  Nr 79
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR)
  Nr 80
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 21/2008 (Utgiven: 18.7.2008)
  Nr 75
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 76
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 77
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna 1 och 4 till 1972 års tullkonvention rörande containrar
  Nr 78
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i 1986 års europeiska konvention om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 20/2008 (Utgiven: 4.7.2008)
  Nr 73
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man
  Nr 74
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 19/2008 (Utgiven: 1.7.2008)
  Nr 66
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
  Nr 67
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i internationella lastlinjekonventionen
  Nr 68
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 69
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
  Nr 70
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 71
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av avtalet om samarbete mellan Finland och Jugoslavien om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete till den del avtalet tillämpas i relationerna mellan Finland och Slovenien
  Nr 72
  Utrikesministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för 1999 års konvention om livsmedelsbistånd
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 18/2008 (Utgiven: 21.5.2008)
  Nr 62
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
  Nr 63
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 64
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
  Nr 65
  Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

37 - 18 17 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.