Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2003

33 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

33 - 14 13 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 80
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd
  Nr 81
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 82
  Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
  Nr 83
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
  Nr 84
  Utrikesministeriets meddelande om de förklaringar som avgetts i samband med ratifikationen av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 79
  Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2003 (Utgiven: 29.12.2003)
  Nr 78
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2003 (Utgiven: 29.12.2003)
  Nr 76
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse samt av protokollet i anslutning därtill
  Nr 77
  Utrikesministeriets meddelande om upphävande av konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse samt av protokollet och sektoravtalet i anslutning därtill
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2003 (Utgiven: 26.11.2003)
  Nr 72
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Demokratiska Folkrepubliken Laos om projekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling
  Nr 73
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 74
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 75
  Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2003 (Utgiven: 19.11.2003)
  Nr 70
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Polen om samarbetet i fråga om förhindrande och bekämpning av organiserad brottslighet och annan brottslighet
  Nr 71
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2003 (Utgiven: 5.11.2003)
  Nr 69
  Handels- och industriministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2003 (Utgiven: 29.10.2003)
  Nr 68
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2003 (Utgiven: 28.10.2003)
  Nr 65
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om samgenomförande av Paides bioenergiverk
  Nr 66
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om samarbetet i fråga om förhindrande och bekämpning av brott, i synnerhet organiserad brottslighet
  Nr 67
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den med Sverige genom notväxling ingångna tillfälliga överenskommelsen för uppfyllande av kraven i Europeiska unionens ramdirektiv för vatten
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2003 (Utgiven: 17.10.2003)
  Nr 63
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
  Nr 64
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2003 (Utgiven: 15.10.2003)
  Nr 60
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det nordiska avtalet om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap
  Nr 61
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska avtalet om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 62
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Republiken Kirgizistan om Finlands hjälp i lungsjukdomsprogrammet i Kirgizistan
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 22/2003 (Utgiven: 10.10.2003)
  Nr 59
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Qatar om samarbete inom ekonomi, handel och teknik
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 21/2003 (Utgiven: 1.10.2003)
  Nr 57
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om samarbete inom utvecklingsprojektet för utbildningsförvaltningen
  Nr 58
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Öst-Nilens tekniska regionalbyrå
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 20/2003 (Utgiven: 12.9.2003)
  Nr 54
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den överenskommelse som ingåtts med Kirgizistan om Finlands hjälp i uppföljningen av miljöns tillstånd och utvecklandet av miljöförvaltningen i Republiken Kirgizistan
  Nr 55
  Utrikesministeriets meddelande om den myndighet på vilken överenskommelsen med Kirgizistan om Finlands hjälp i uppföljningen av miljöns tillstånd och utvecklandet av miljöförvaltningen i Republiken Kirgizistan finns till påseende och kan erhållas
  Nr 56
  Finansministeriets meddelande om ingående och ikraftträdande av de ömsesidiga avtalen mellan republiken Finland och republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 19/2003 (Utgiven: 4.9.2003)
  Nr 51
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 52
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 53
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 18/2003 (Utgiven: 22.8.2003)
  Nr 50
  Utrikesministeriets meddelande om upphävande av överenskommelsen med Österrike om utbyte av praktikanter
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 17/2003 (Utgiven: 20.8.2003)
  Nr 49
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finlands regering och Ryska federationens om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 16/2003 (Utgiven: 13.8.2003)
  Nr 48
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Malawi om samarbete inom skogsinstitutprojektet för Gemenskapen för utveckling i södra Afrika
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 15/2003 (Utgiven: 1.7.2003)
  Nr 46
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om överlåtelse av resurser till Förenta Nationernas operation i Etiopien och Eritrea (UNMEE)
  Nr 47
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om överlåtelse av resurser till Förenta Nationernas operation i Etiopien och Eritrea (UNMEE) samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 14/2003 (Utgiven: 28.5.2003)
  Nr 44
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Peru om samarbete inom miljöprojektet, fas II.
  Nr 45
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av överenskommelsen med konungariket Sverige angående åtgärder för förbättrad televisionsmottagning

33 - 14 13 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.