Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2011

124 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  126/2011
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga 6 och del I i bilaga 9 till tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) (Utgiven: 30.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  125/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden (Utgiven: 30.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  124/2011
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 30.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  123/2011
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning (Utgiven: 27.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  122/2011
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning (Utgiven: 27.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  121/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet (Utgiven: 27.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  120/2011
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer och om tillämpning av avtalet (Utgiven: 27.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  119/2011
  Utrikesministeriets meddelande om ändringar i det avtal som ingåtts mellan Republiken Finlands regering och Europeiska investeringsbanken om garanti för lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt utomeuropeiska länder och territorier (Utgiven: 22.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  118/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen (Utgiven: 22.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  117/2011
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 22.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  116/2011
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 22.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  115/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn (Utgiven: 21.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  114/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Laos omprojekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling (Utgiven: 21.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  113/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i LSA-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 15.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  112/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i FSS-koden till samma konvention (Utgiven: 15.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  111/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 15.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  110/2011
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 5.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  109/2011
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen (Utgiven: 5.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  108/2011
  Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av konventionen om konstruktion och drift av en anläggning för forskning om antiprotoner och joner i Europa (Utgiven: 1.12.2011)
 • Säädökset > Statsfördrag
  107/2011
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdandet av bilaga 9 om förenklad gränsövergång inom internationella godstransporter på järnväg till den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor (Utgiven: 30.11.2011)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.