Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

60 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om dess tillämpning (Utgiven: 17.4.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2019
  Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening och protokollet i anslutning därtill (Utgiven: 15.4.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2019
  Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om samarbete vid bekämpning av förorening av Östersjön som till följd av olycksfall förorsakats av olja och andra skadliga ämnen (Utgiven: 15.4.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal (Utgiven: 11.4.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal (Utgiven: 11.4.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2019
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel (Utgiven: 8.4.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning (Utgiven: 27.3.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning (Utgiven: 27.3.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2019
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Slovenien upphör (Utgiven: 15.3.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar (Utgiven: 27.2.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2019
  Lag om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar (Utgiven: 27.2.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer (Utgiven: 27.2.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2019
  Lag om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer (Utgiven: 27.2.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2019
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal (Utgiven: 21.2.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2019
  Lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal (Utgiven: 21.2.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2019
  Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i vattenförsörjningsprojektet på landsbygden i Nepal (Utgiven: 11.2.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2019
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias skatteprogram (Utgiven: 8.2.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2019
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 30.1.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2019
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 30.1.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt (Utgiven: 23.1.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.