Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2012

99 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 16.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 16.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 16.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om främjande av gränsöverskridande samarbete mellan Republiken Finland och Ryska federationen (Utgiven: 12.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i det därtill hörande protokollet (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2012
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om Finlands utträdande ur Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (Utgiven: 6.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2012
  Utrikesministeriets meddelande om en förklaring som Finland har avgett i samband med godkännandet av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel (Utgiven: 5.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2012
  Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud (Utgiven: 5.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen (Utgiven: 5.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om bekämpande av människohandel (Utgiven: 5.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för utveckling av markadministrationen (Utgiven: 3.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 29.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (Utgiven: 29.6.2012)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.