Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2007

42 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

42 - 23 22 - 3 2 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 22/2007 (Utgiven: 7.6.2007)
  Nr 50
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005)
  Nr 51
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 21/2007 (Utgiven: 6.6.2007)
  Nr 47
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om astrofysiskt samarbete
  Nr 48
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om astrofysiskt samarbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 49
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 20/2007 (Utgiven: 1.6.2007)
  Nr 46
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring i konventionen angående Meterologiska världsorganisationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 19/2007 (Utgiven: 15.5.2007)
  Nr 41
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Etiopien om främjande och skydd av investeringar
  Nr 42
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Etiopien om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 43
  Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
  Nr 44
  Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen
  Nr 45
  Utrikesministeriets meddelande om tillämpning av vissa överenskommelser mellan Finland och Serbien och Montenegro i relationerna mellan Finland och Montenegro
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 18/2007 (Utgiven: 16.4.2007)
  Nr 39
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
  Nr 40
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 17/2007 (Utgiven: 11.4.2007)
  Nr 35
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Dominikanska republiken om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 36
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Dominikanska republiken om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 37
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet
  Nr 38
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 16/2007 (Utgiven: 11.4.2007)
  Nr 33
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Förbundsrepubliken Nigeria om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 34
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nigeria om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 15/2007 (Utgiven: 10.4.2007)
  Nr 31
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Armenien om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 32
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Armenien om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 14/2007 (Utgiven: 4.4.2007)
  Nr 29
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning
  Nr 30
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 13/2007 (Utgiven: 28.3.2007)
  Nr 28
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av gränsövergångsstället Kuusamo-Suoperä för internationell biltrafik
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 12/2007 (Utgiven: 27.3.2007)
  Nr 26
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga G till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar
  Nr 27
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten tillsatta kommissionen (OSPAR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 11/2007 (Utgiven: 26.3.2007)
  Nr 22
  Lag om sättande i krav av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän
  Nr 23
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän samt om ikräftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollen
  Nr 24
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå
  Nr 25
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 10/2007 (Utgiven: 21.3.2007)
  Nr 20
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i villkoren för befordran av passagerare, resgods, ilgods och gods i samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland
  Nr 21
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i villkoren för befordran av passagerare, resgods, ilgods och gods i samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 9/2007 (Utgiven: 19.3.2007)
  Nr 18
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
  Nr 19
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 8/2007 (Utgiven: 15.3.2007)
  Nr 16
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck
  Nr 17
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 7/2007 (Utgiven: 8.3.2007)
  Nr 14
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal
  Nr 15
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 6/2007 (Utgiven: 7.3.2007)
  Nr 10
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 11
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världspostkonventionen och övriga avtal samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 12
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det sjunde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
  Nr 13
  Kommunikationsministeriets meddelande om förklaring som lämnats i samband med godkännandet av Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionen och Världspostföreningens allmänna reglemente samt i samband med ratifikationen av det sjunde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 5/2007 (Utgiven: 15.2.2007)
  Nr 8
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Demokratiska Folkrepubliken Algeriet om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
  Nr 9
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Algeriet om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 4/2007 (Utgiven: 12.2.2007)
  Nr 6
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 7
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 3/2007 (Utgiven: 12.2.2007)
  Nr 5
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndighetens presidentkansli om Finlands bistånd till den internationella särskilda mekanismen

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.