Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

81 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2018
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ikraftträdande av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor (Utgiven: 20.12.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2018
  Statsrådets förordning om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (Utgiven: 19.12.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2018
  Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt (Utgiven: 17.12.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2018
  Lag om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt (Utgiven: 17.12.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2018
  Statsrådets förordning om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen (Utgiven: 13.12.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2018
  Lag om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen (Utgiven: 13.12.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten (Utgiven: 3.12.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i IMSBC-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 3.12.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2018
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss (Utgiven: 28.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2018
  Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss (Utgiven: 28.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2018
  Statsrådets förordning om avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (Utgiven: 15.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (Utgiven: 15.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 68–69/2018 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2018
  Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor (Utgiven: 14.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen (Utgiven: 2.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 17.10.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2018
  Lag om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 17.10.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 4.10.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2018
  Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 4.10.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn (Utgiven: 28.8.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.