Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2024
  Lag om upphävande av lagarna om sättande i kraft av vissa bestämmelser i överenskommelserna med Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Republiken Tjeckien, Ungern och Estland om främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2024
  Kommunikationsministeriets meddelande om de förbehåll som gjorts i samband anslutningen till Världspostkonventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2024
  Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och vissa andra överenskommelser
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2024
  Lag om Världspostkonventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2024
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Nederländerna om ombyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2024
  Lag om överenskommelsen med Nederländerna om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2024
  Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2024
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Thailand om licenser på reciprocitetsbasis för radio-amatörer
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2024
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut 2023/1 av OSPAR-kommissionen, upprättad under konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, som gäller ändring av ett havsskyddsområde
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2024
  Statsrådets förordning om överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2023
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den fjärde fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2023
  Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2023
  Statsrådets förordning om den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2023
  Lag om den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2023
  Utrikesministeriets förordning Om ändring av avtalet med Moçambique om Finlands stöd till utbildningssektorens gemensam fond FASE
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2023
  Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om främjande av gränsöverskridande samarbete mellan Republiken Finland och Ryska federationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2023
  Statsrådets förordning om avtalet om status för tredjestaters delegationer och representanter vid Nordatlantiska fördragsorganisationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2023
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i republiken Armenien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2023
  Statsrådets förordning om ändringar i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i vissa koder som anknyter till bilagan, ändringar i den till konventionen anknytande bilagan till 1988 års tilläggsprotokoll samt ändringar i bilagan till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2023
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2023
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om uppsägning av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om främjande av gränsöverskridande samarbete mellan Republiken Finland och Ryska federationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2023
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2023
  Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2023
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2023
  Lag om överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2023
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS-EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2023
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2023
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2023
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2023
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS-EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2023
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Nepal om Tekniskt samarbete i Nepals utbildningssektor -projektet
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2023
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2023
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av arrangemanget mellan Finland och Nya Zeeland för ett system med feriearbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i arrangemanget som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2023
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget mellan Finland och Nya Zeeland för ett system med feriearbete
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2023
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2023
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsor-ganisationen samt i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2023
  Statsrådets förordning om avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet samt säkerhetsbestämmelserna
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2023
  Lag om avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet samt säkerhetsbestämmelserna
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2023
  Utrikesministeriets meddelande om upphävande av vissa avtal mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2023
  Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Nepal om Hållbara vatten- och sanitetstjänster för alla -projektet
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2023
  Statsrådets förordning om avtalet med Japan om ett system med feriearbete
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2023
  Lag om avtalet med Japan om ett system med feriearbete
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2023
  Statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2023
  Lag om tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2023
  Finansministeriets meddelande om återkallande av reservationen mot artikel 9 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster samt om lämnande av notifikationer
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2023
  Statsrådets förordning om avtalet med Konungariket Kambodja om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2023
  Lag om avtalet med Konungariket Kambodja om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2023
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Socialistiska republiken Vietnam av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skatte-baserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2023
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Mexikos förenta stater av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2023
  Statsrådets förordning om avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.