Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2020
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Tjeckiska republiken av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Korea av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Kazakstan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indonesien om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2020
  Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2020
  Lag om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2020
  Utrikesministeriets meddelande om en förklaring som avgetts i samband med godkännandet av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2020
  Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2020
  Lag om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet for undervisningssektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om underlättande av civil flygpersonals inresa
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2020
  Lag om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2020
  Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2020
  Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2020
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av stycke 14 i bilagan till den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2020
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2020
  Lag om biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2020
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2020
  Lag om luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2020
  Utrikesministeriets förordning Om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om ett program för att stärka förebyggandet och bekämpandet av könsrelaterat våld
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2020
  Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2020
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2020
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen angående bringande i kraft av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Dominikanska republiken om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Dominikanska republiken om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2020
  Lag om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2020
  Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2020
  Statsrådets förordning om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2020
  Lag om bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till konventionen om skydd av flyttande vilda djur
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2020
  Lag om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2020
  Statsrådets förordning om ändringar av lista 1 i bilagan om kemikalier till konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III samt bilaga VII till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Östliga Republiken Uruguay av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.