Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Nyaste fördragen

 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2019
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2019
  Statsrådets förordning om slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världs-postföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2019
  Statsrådets förordning om Världspostkonventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2019
  Lag om Världspostkonventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2019
  Statsrådets förordning om avtalet med Vietnam om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam om luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2019
  Finansministeriets meddelande om korrigering av ett tekniskt fel i den förteckning över reservationer och notifikationer som republiken Finland lämnat vid deponeringen av godkännandeinstrumentet för den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2019
  Statsrådets förordning om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2019
  Lag om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2019
  Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och om tillämpning av avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2019
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av justeringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Nya Zeeland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Slovenien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Slovakien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Singapore av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Serbien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Frankrike av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Polen av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Malta av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Luxemburg av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Litauen av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Japan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Österrike av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i staten Israel av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Irland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Georgien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Australien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Konungariket Nederländerna av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2019
  Försvarsministeriets meddelande Om ikraftträdande av bilageavtalet om gemensam upphandling till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2019
  Statsrådets förordning om ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2019
  Finansministeriets meddelande om fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2019
  Inrikesministeriets meddelande om den behöriga myndigheten i Finland enligt överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2019
  Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2019
  Statsrådets förordning om avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2019
  Statsrådets förordning om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2019
  Lag om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om dess tillämpning
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2019
  Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening och protokollet i anslutning därtill
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2019
  Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om samarbete vid bekämpning av förorening av Östersjön som till följd av olycksfall förorsakats av olja och andra skadliga ämnen
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2019
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2019
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Slovenien upphör
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2019
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.