Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2017

105 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  105/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av bestämmelser som utfärdats med stöd av ändringarna i bihang F (APTU) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 (Utgiven: 28.12.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  104/2017
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor (Utgiven: 22.12.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  103/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 22.12.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  102/2017
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruks- och värdekedjor (Utgiven: 21.12.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  101/2017
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias innovationssystem (Utgiven: 21.12.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  100/2017
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling (Utgiven: 19.12.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  99/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Sri Lanka om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument (Utgiven: 7.12.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  98/2017
  Statsrådets förordning om en ändring av bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR) (Utgiven: 4.12.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  97/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP-koden) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 23.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  96/2017
  Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Zambia om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia (Utgiven: 23.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  95/2017
  Statsrådets förordning om befrielse från krav på visum för innehavare av indiska diplomatpass (Utgiven: 22.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  94/2017
  Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan (Utgiven: 14.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan (Utgiven: 14.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2017
  Statsrådets förordning om ändringar i IMDG-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 9.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1965 års konvention om underlättande av internationell sjöfart (Utgiven: 7.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagor I, II, III, IV, V och VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 7.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2017
  Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (Utgiven: 3.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2017
  Statsrådets förordning om 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (Utgiven: 3.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (Utgiven: 3.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2017
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 2.11.2017)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.