Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  96/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  95/2016
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  94/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 92–93/2016 Avtal mellan Republiken Finland och Konungariket Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och om tillämpning av avtalet (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2016
  Lag om ändring av renskötsellagen (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2016
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2016
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2016
  Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Parisavtalet (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryska federationens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik (Utgiven: 29.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Zambia om stödprogrammet för programmet för utvidgad social trygghet i Zambia (Utgiven: 28.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 84–85/2016 Överenskommelse om direkt internationell järnvägstrafik mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 20.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2016
  Utrikesministeriets meddelande angående deklarationen om immunitet för statsägd kulturegendom (Utgiven: 20.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2016
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2016
  Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2016
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2016
  Lag om ändring av strafflagen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Utgiven: 19.12.2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.