Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

121 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  121/2020
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS-EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas (Utgiven: 30.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  120/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilagorna A och B till Stockholmkonventionen om långlivade organiska föroreningar (Utgiven: 30.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  119/2020
  Statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (Utgiven: 30.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  118/2020
  Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Etiopien om tekniskt stöd för kvalitetsförbättringsprogrammet för ökad jämlikhet inom undervisningssektorn (Utgiven: 18.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  117/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 18.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  116/2020
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Republiken Slovakien upphör (Utgiven: 18.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  115/2020
  Ministeriets meddelande om ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 18.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  114/2020
  Ministeriets meddelande om ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 18.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  113/2020
  Statsrådets förordning om ändring av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (Utgiven: 17.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  112/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (Utgiven: 17.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  111/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Arabrepubliken Egypten av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 16.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  110/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Nepal om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i programmet för utbildningssektorn (Utgiven: 14.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  109/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om den fjärde fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 9.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  108/2020
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i 2011 års ESP-kod som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 9.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  107/2020
  Statsrådets förordning om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss (Utgiven: 8.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  106/2020
  Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss (Utgiven: 8.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  105/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 7.12.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  104/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 30.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  103/2020
  Justitieministeriets meddelande om avgivna förklaringar till Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar (Utgiven: 24.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  102/2020
  Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar (Utgiven: 24.11.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.