Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2014

116 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  116/2014
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel III, V och XI-I i bilan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 31.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  115/2014
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention och i bilaga I och II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt av kod för klassificeringssällskap som anknyter till konventionerna och till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 31.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  114/2014
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Zambias regering om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  113/2014
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Kenyas regering om Finlands stöd till utveckling av vattensektorn i Kenya (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  112/2014
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till utveckling av informationssamhällssektorn i Tanzania (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  111/2014
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering om Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och minskad fattigdom (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  110/2014
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering om Finlands stöd till Tanzanias reformprogram för den offentliga ekonomiförvaltningen (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  109/2014
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bihang I till den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  108/2014
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av föreskrifter som utfärdats med stöd av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF), i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, samt bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till fördraget (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  107/2014
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  106/2014
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 29.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  105/2014
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om finländskt stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino-Europeén de Gestion et d'Aide Socio-économique-mekanismens program Support to East Jerusalem Hospitals mellan Republiken Finlands regering och den palestinska myndigheten (Utgiven: 23.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  104/2014
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internat-ionella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i bilagan samt av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan och ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (Utgiven: 18.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  103/2014
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i de ändringar som senare införts i bilagan (Utgiven: 18.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  102/2014
  Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt av förordningen om sättande i kraft av konventionen och om ikraftträdande av lagen (Utgiven: 10.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  101/2014
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 9.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  100/2014
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (Utgiven: 9.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  99/2014
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av vapenhandelsfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget (Utgiven: 9.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  98/2014
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vapenhandelsfördraget (Utgiven: 9.12.2014)
 • Säädökset > Statsfördrag
  97/2014
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland (Utgiven: 5.11.2014)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.