Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2015

93 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2015
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till konventionen mot dopning (Utgiven: 31.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2015
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till den internationella konventionen mot dopning (Utgiven: 31.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2015
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till den internationella konventionen mot dopning (Utgiven: 31.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 89–90/2015 Överenskommelse mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om samarbete och växelverkan i fråga om isbrytarassistans på Östersjön
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ryska federationens regering om samarbete och växelverkan i fråga om isbrytarassistans på Östersjön (Utgiven: 31.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 31.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (Utgiven: 31.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2015
  Miljöministeriets meddelande om en korrigering i den finska översättningen av konventionen om miljökonsekvens-beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Utgiven: 28.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2015
  Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av förordningen om ikraftträdande av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Utgiven: 23.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen (Utgiven: 18.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Utgiven: 18.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2015
  Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 18.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2015
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Tanzanias regering om finländskt stöd till utveckling av informationssamhälle sektorn i Tanzania (Utgiven: 17.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 2.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (Utgiven: 2.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2015
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bihang G (ATMF) samt av de tekniska föreskrifterna om buller från rullande materiel (UTP Noise) och av ändringarna i bihangen G och J−M i de tekniska föreskrifterna om godsvagnar (UTP WAG 2015) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 (Utgiven: 1.12.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 26.11.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse (Utgiven: 26.11.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga (Utgiven: 23.11.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2015
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden (Utgiven: 11.11.2015)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.