Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

91 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2019
  Statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente (Utgiven: 27.12.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2019
  Statsrådets förordning om avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande (EU SOFA) (Utgiven: 23.12.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande (Utgiven: 23.12.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2019
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 19.12.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2019
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i artikel 4 och 7 i avtalet om upprättande av Internationella jordbruksutvecklingsfonden (Utgiven: 16.12.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2019
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i kapitel II-1, II-2, III och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt ändringar i vissa koder som anknyter till konventionen (Utgiven: 11.12.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2019
  Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention (Utgiven: 27.11.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Lettland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 26.11.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Kanada av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 26.11.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2019
  Statsrådets förordning om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (Utgiven: 25.11.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2019
  Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (Utgiven: 25.11.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2019
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (Utgiven: 11.11.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2019
  Lag om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (Utgiven: 11.11.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2019
  Statsrådets förording Om befrielse från krav på visum för innehavare av algeriska diplomatpass (Utgiven: 5.11.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2019
  Justitieministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen mellan Finlands regering och Polens regering om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål (Utgiven: 24.10.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2019
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 21.10.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2019
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen (Utgiven: 11.10.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2019
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 11.10.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2019
  Finansministeriets meddelande om avbrytande av tillämpningen av avtalen med vissa jurisdiktioner om beskattning av inkomster från sparande (Utgiven: 8.10.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2019
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor (Utgiven: 8.10.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.