Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2012

99 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  99/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande (Utgiven: 31.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  98/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 21.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  97/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 (Utgiven: 21.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  96/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 21.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  95/2012
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och förminskande av fattigdom (Utgiven: 20.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 93–94/2012 Avtal om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge
 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge (Utgiven: 20.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 18.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (Utgiven: 18.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar av den Internationella teleunionens radioreglemente (Utgiven: 11.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2012
  Statsrådets förordning om upphävande av vissa förordningar om fartygssäkerhet (Utgiven: 11.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlet III i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i LSA-koden till samma konvention (Utgiven: 10.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2012
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningar om skeppsmätning (Utgiven: 10.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity 2012-2014 (Utgiven: 5.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 19.11.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 19.11.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2012
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Etiopiens demokratiska förbundsrepublik om utvecklingsprojekt som gällar jordbruksdriven ekonomisk tillväxt i Amhara (Utgiven: 12.11.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 82/2012 Avtal mellan den civila luftfartsmyndigheten i Finland bemyndigad av Republiken Finlands regering och den civila luftfartsmyndigheten i Avtal mellan den civila luftfartsmyndigheten i Finland bemyndigad av Republiken Finlands regering och den civila luftfartsmyndigheten i Sverige bemyndigad av Konungariket Sveriges regering om trafik över nationsgränserna
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 81/2012 Avtal mellan den civila luftfartsmyndigheten i Finland bemyndigad av Republiken Finlands regering och den civila luftfartsmyndigheten i Sverige bemyndigad av Konungariket Sveriges regering om delegering av flygtrafikledningstjänster
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2012
  Justitieministeriets meddelande om förklaringar som Finland har avgett i fråga om konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (Utgiven: 5.10.2012)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.