Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2013

98 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  98/2013
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning (Utgiven: 23.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  97/2013
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning (Utgiven: 23.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  96/2013
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (Utgiven: 20.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  95/2013
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga I till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (Utgiven: 20.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  94/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (Utgiven: 18.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1, III, V, VI, VII och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i 2000 års HSC-kod som anknyter till konventionen, ändringar i FSS-koden som anknyter till konventionen och i 1988 års protokoll som anknyter till 1966 års internationella lastlinjekonvention samt av 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 17.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga III till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 17.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 17.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2013
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och förminskande av fattigdom (Utgiven: 2.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2013
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till program om privat skogsekonomi (Utgiven: 2.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2013
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Institutet för ledarskap och hållbar utveckling i Afrika (Utgiven: 2.12.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om projekt för utveckling av hållbart skogsbruk (Utgiven: 29.11.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn (Utgiven: 29.11.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) (Utgiven: 29.11.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i IBC-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt ändringar i tillägget till BCH-koden till nämnda konvention och nämnda protokoll (Utgiven: 25.11.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen i konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (Utgiven: 18.11.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2013
  Finansministeriets meddelande om korrigering av ett tekniskt fel i avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt (Utgiven: 13.11.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2013
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 13.11.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 13.11.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2013
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 13.11.2013)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.