Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

A

Aineeton oikeus

 • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
 • 3.7.4 Käyttöomaisuus
  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
  • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
  • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet

   Aineettomat oikeudet

   • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
   • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
   • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

    Aineettomien oikeuksien (IPR) siirtohinnoittelu

    • 13 Luku Kansainvälinen verotus
    • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
    • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
    • 6.7.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu

     Alennuslippu

     • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
     • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
     • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
     • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
     • 6.3.2.1 Yleistä

      Alihinta

      • 13 Luku Kansainvälinen verotus
      • 6.2 Siirtohinnoittelusäännökset ja -käytäntö Suomessa
      • 6.2.1 Siirtohinnoittelu Suomen lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä
      • 6.1 Siirtohinnoittelu kansainvälisessä liiketoiminnassa

       Alikapitalisointi

       • 7 Luku Konserniverotus
       • 4.4.2 Konsernin yhteisten menojen jakaminen
        • 13 Luku Kansainvälinen verotus
        • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
        • 5.3 Lähdeverotus
        • 5.3.2.2 Korko

         Alikurssikielto

         • 8 Luku Yritysjärjestelyt
         • 8 Yritysmuodon muuttaminen
         • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
         • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
         • 8.3.4.6 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

          Alkuperäinen hankintameno

          • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
          • 2 Yritystulon verottaminen
           • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
           • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
           • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
           • 2.2.2 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
           • 2.2.2.2 Yhtiön verotus

            Amerikan Yhdysvallat

            • 13 Luku Kansainvälinen verotus
            • 4 Verosopimukset

             Ammatti

             • 8 Luku Yritysjärjestelyt
             • 8 Yritysmuodon muuttaminen
             • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
             • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
             • 8.3.4.3 Yksityisliikkeen tai ammatin muuttaminen osakeyhtiöksi
              • 8 Luku Yritysjärjestelyt
              • 8 Yritysmuodon muuttaminen
              • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
              • 8.3.5 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
              • 8.3.5.5 Verotus muutosverovuodelta
               • 8 Luku Yritysjärjestelyt
               • 8 Yritysmuodon muuttaminen
               • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
               • 8.3.6 Muut veroseuraamukset
               • 8.3.6.3 Yhtiöosuuden tai osakkeiden hankintameno
                • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                • 2 Kauppa
                • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                 Ammattimainen liikenne

                 • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                 • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                 • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                 • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                 • 1.3.3.1 Irtain käyttöomaisuus

                  Ammattitoiminta

                  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                  • 3.1 Yleistä

                   Ansiotulo

                   • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                   • 2 Yritystulon verottaminen
                    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                    • 3.1 Yleistä
                     • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                     • 4 Tulolajit
                      • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                      • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                      • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                      • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                       • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                       • 1 Yrityskauppa
                       • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                       • 1.2.2 Tulontasaus
                       • 1.2.2.1 Lähtökohdat

                        Antaja- ja saajakohtaisuus

                        • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                        • 3 Lahjoitus ja perintö
                        • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus

                         Apporttiperustaminen

                         • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                         • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                         • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                         • 8.3.5 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
                         • 8.3.5.5 Verotus muutosverovuodelta

                          Apuraha

                          • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                          • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                          • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                           Apurahat

                           • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                           • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                           • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                            Arbitraatiosopimus

                            • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                            • 6.3 Kansainvälinen säädöskenttä
                            • 6.3.1.3 EU:n säädökset kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
                             • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                             • 6.3 Kansainvälinen säädöskenttä
                             • 6.3.1.3 EU:n säädökset kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi

                              Arvonalennus

                              • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                              • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                              • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                              • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                              • 1.3.3.9 Osakkeet ja maa-alueet
                               • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                               • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
                               • 2.6 Arvonalennukset
                                • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                                • 1 Kiinteistönomistuksen tulolähde ja omistusmuodot
                                 • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                                 • 1 Kiinteistönomistuksen tulolähde ja omistusmuodot

                                  Arvonalennuspoisto

                                  • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                  • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                  • 3.6 Erityisiä kysymyksiä
                                  • 3.6.4 Tappioiden siirtyminen purussa

                                   Arvonalentuminen

                                   • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                   • 1 Yrityksen ja omistajan väliset varainsiirrot
                                   • 1.1 Sijoitukset ja yksityisotot yksityisliikkeissä ja yhtymissä

                                    Arvonkorotus

                                    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                    • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                                    • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet
                                     • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                     • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
                                     • 2.6 Arvonalennukset
                                      • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                      • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                      • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                      • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                      • 8.3.4.6 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi
                                       • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                       • 4 Negatiivinen oma pääoma
                                       • 4.1 Vähennyskelvottomien korkojen määrä

                                        Arvopaperi

                                        • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                        • 3.7.4 Käyttöomaisuus
                                         • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                         • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                         • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                         • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                                          • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                          • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                          • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                          • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                          • 8.3.4.6 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

                                           Arvopaperikauppa

                                           • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                           • 3.5.3 Arvopaperikauppa
                                            • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                            • 3.5.5 Yleishyödylliset yhteisöt
                                             • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                             • 3.7.3 Vaihto-omaisuus

                                              Arvopaperikauppias

                                              • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                              • 3.7.3 Vaihto-omaisuus

                                               Arvopaperimarkkinalainsäädäntö

                                               • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                               • 5 Osakevaihto
                                               • 5.2 Osakevaihtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                               • 5.2.2 Osakevaihtovastike

                                                Arvostamisperiaate

                                                • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                                • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako

                                                 Arvostusongelma

                                                 • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                 • 2 Yritystulon verottaminen

                                                  Asiakasliittymä

                                                  • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                  • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                  • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                   Asiakasrekisteri

                                                   • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                   • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                   • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                    asuinvaltio

                                                    • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                    • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                    • 5.2 Asuin- ja lähdevaltion verotusoikeudesta

                                                     Asuinvaltio- ja lähdevaltioperiaate

                                                     • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                     • 1 Yleistä
                                                      • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                      • 4 Verosopimukset

                                                       Asumiskäsite

                                                       • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                       • 1 Yleistä

                                                        Asumisoikeusmaksu

                                                        • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                        • 5 Tulon veronalaisuus

                                                         Asuntoetu

                                                         • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                                         • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                                                         • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta

                                                          Asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava osakeyhtiö

                                                          • 3 Luku Osingonjako
                                                          • 3.3.2.3 REIT-yhtiön jakama osinko

                                                           ATK-ohjelma

                                                           • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                           • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                                                           • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet

                                                            ATK-ohjelmat

                                                            • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                            • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                            • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                            • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                                                            • 1.3.3.6 Aineettomat oikeudet

                                                             Avoin yhtiö

                                                             • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                             • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                             • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                             • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                             • 8.3.3 Identtisyys
                                                              • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                              • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                              • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                              • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                              • 8.3.4.4 Henkilöyhtiön muuttaminen yksityisliikkeeksi
                                                               • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                               • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                               • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                               • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                               • 8.3.4.5 Henkilöyhtiömuodon muuttaminen toiseksi henkilöyhtiöksi
                                                                • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                • 2 Kauppa
                                                                • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                                                                 Avustava ja valmisteleva toiminta

                                                                 • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                 • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                 • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                                                 • 5.4.4.2 Kiinteä toimipaikka OECD:n malliverosopimuksen mukaan

                                                                  Avustus

                                                                  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                  • 5 Tulon veronalaisuus
                                                                   • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                                   • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                                   • 3.6 Erityisiä kysymyksiä
                                                                   • 3.6.4 Tappioiden siirtyminen purussa

                                                                    Lisää muistilistalle

                                                                    Muuta kansioita

                                                                    Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

                                                                    Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

                                                                    Lisää uusi kansio.

                                                                    Lisää uusi väliotsikko.