Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

A

Aineettomat oikeudet

 • 3.7.3 Käyttöomaisuus
  • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
  • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet
   • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
   • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

    Aineettomien oikeuksien (IPR) siirtohinnoittelu

    • 6.6 Siirtohintojen asettaminen
    • 6.6.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
    • 6.6.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu
     • 6.6 Siirtohintojen asettaminen
     • 6.6.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
     • 6.6.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu

      Alennusliput

      • 6 Luontois- ja henkilökuntaedut
      • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
      • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset

       Alihinta

       • 6.1 Siirtohinnoittelusäännökset ja -käytäntö Suomessa
       • 6.1.1 Siirtohinnoittelu Suomen lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä
       • 5.5.3.2 Vapautusmenetelmä

        Alikapitalisointi

        • 4.4.2 Konsernin yhteisten menojen jakaminen
         • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
         • 5.3 Lähdeverotus
         • 5.3.2.2 Korko

          Alikurssikielto

          • 8 Yritysmuodon muuttaminen
          • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
          • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
          • 8.2.3.5 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

           Alkuperäinen hankintameno

           • 2 Yritystulon verottaminen
            • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
            • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
            • 2.2.1 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
            • 2.2.1.1 Yhtiön verotus

             Amerikan Yhdysvallat

             • 4 Verosopimukset

              Ammatinharjoittaminen

              • 4 Verosopimukset

               Ammatti

               • 8 Yritysmuodon muuttaminen
               • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
               • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
               • 8.2.3.2 Yksityisliikkeen tai ammatin muuttaminen osakeyhtiöksi
                • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                • 8.2.4 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
                • 8.2.4.5 Verotus muutosverovuodelta
                 • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                 • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                 • 8.2.5 Muut veroseuraamukset
                 • 8.2.5.3 Yhtiöosuuden tai osakkeiden hankintameno
                  • 2 Kauppa
                  • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                   Ammattimainen liikenne

                   • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                   • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                   • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                   • 1.3.3.1 Irtain käyttöomaisuus

                    Ammattitoiminta

                    Ansiotulo

                    • 2 Yritystulon verottaminen
                     • 3.1 Yleistä
                      • 4 Tulolajit
                       • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                       • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                       • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                        • 1 Yrityskauppa
                        • 1.1 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                        • 1.1.1 Tulontasaus

                         Antaja- ja saajakohtaisuus

                         • 3 Lahjoitus ja perintö
                         • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus

                          Apporttiperustaminen

                          • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                          • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                          • 8.2.4 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
                          • 8.2.4.5 Verotus muutosverovuodelta

                           Apurahat

                           • 8.2.2
                           • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa
                            • 8.2.2
                            • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                             Arbitraatiosopimus

                             • 6.2 Kansainvälinen säännöskenttä
                             • 6.2.1.2 EU:n säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
                              • 6.2 Kansainvälinen säännöskenttä
                              • 6.2.1.2 EU:n säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi

                               Arvonalennus

                               • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                               • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                               • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                               • 1.3.3.9 Osakkeet ja maa-alueet
                                • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
                                • 2.6 Arvonalennukset
                                 • 1 Kiinteistönomistuksen tulolähde ja omistusmuodot
                                  • 1 Kiinteistönomistuksen tulolähde ja omistusmuodot

                                   Arvonalennuspoisto

                                   • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                   • 3.6 Erityisiä kysymyksiä
                                   • 3.6.4 Tappioiden siirtyminen purussa

                                    Arvonalentuminen

                                    • 1 Yrityksen ja omistajan väliset varainsiirrot
                                    • 1.1 Sijoitukset ja yksityisotot yksityisliikkeissä ja yhtymissä

                                     Arvonkorotus

                                     • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                                     • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet
                                      • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
                                      • 2.6 Arvonalennukset
                                       • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                       • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                       • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                       • 8.2.3.5 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi
                                        • 4 Negatiivinen oma pääoma
                                        • 4.1 Vähennyskelvottomien korkojen määrä

                                         Arvopaperi

                                         • 3.7.3 Käyttöomaisuus
                                          • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                          • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                          • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                          • 8.2.3.5 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

                                           Arvopaperikauppa

                                           • 3.5.3 Arvopaperikauppa
                                            • 3.5.5 Yleishyödylliset yhteisöt
                                             • 3.7.2 Vaihto-omaisuus

                                              Arvopaperikauppias

                                              Arvopaperimarkkinalainsäädäntö

                                              • 5 Osakevaihto
                                              • 5.2 Osakevaihtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                              • 5.2.2 Osakevaihtovastike

                                               Arvopaperit

                                               • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                               • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                               • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako

                                                Arvostamisperiaate

                                                • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                                • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako

                                                 Arvostusongelma

                                                 • 2 Yritystulon verottaminen

                                                  Asiakasliittymät

                                                  • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                  • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                   Asiakasrekisteri

                                                   • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                   • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                    asuinvaltio

                                                    • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                    • 5.2 Asuin- ja lähdevaltion verotusoikeudesta

                                                     Asuinvaltio- ja lähdevaltioperiaate

                                                     • 1 Yleistä
                                                      • 4 Verosopimukset

                                                       Asumiskäsite

                                                       • 1 Yleistä

                                                        Asumisoikeusmaksu

                                                        • 5 Tulon veronalaisuus

                                                         Asuntoetu

                                                         • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                                                         • 2.2.5 Matemaattisen arvon laskenta

                                                          Asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava osakeyhtiö

                                                          ATK-ohjelma

                                                          • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                                                          • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet

                                                           ATK-ohjelmat

                                                           • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                           • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                           • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                                                           • 1.3.3.6 Aineettomat oikeudet

                                                            Avoin yhtiö

                                                            • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                            • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                            • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                             • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                             • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                             • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                             • 8.2.3.3 Henkilöyhtiön muuttaminen yksityisliikkeeksi
                                                              • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                              • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                              • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                              • 8.2.3.4 Henkilöyhtiömuodon muuttaminen toiseksi henkilöyhtiöksi
                                                               • 2 Kauppa
                                                               • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                                                                Avustava ja valmisteleva toiminta

                                                                • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                                                • 5.4.4.1 Kiinteä toimipaikka OECD:n malliverosopimuksen mukaan

                                                                 Avustus

                                                                 • 5 Tulon veronalaisuus
                                                                  • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                                  • 3.6 Erityisiä kysymyksiä
                                                                  • 3.6.4 Tappioiden siirtyminen purussa

                                                                   Lisää muistilistalle

                                                                   Muuta kansioita

                                                                   Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

                                                                   Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

                                                                   Lisää uusi kansio.

                                                                   Lisää uusi väliotsikko.