Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

A

Aineeton oikeus

 • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
 • 3.7.3 Käyttöomaisuus
  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
  • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
  • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet

   Aineettomat oikeudet

   • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
   • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
   • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

    Aineettomien oikeuksien (IPR) siirtohinnoittelu

    • 13 Luku Kansainvälinen verotus
    • 6.6 Siirtohintojen asettaminen
    • 6.6.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
    • 6.6.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu
     • 13 Luku Kansainvälinen verotus
     • 6.6 Siirtohintojen asettaminen
     • 6.6.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
     • 6.6.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu

      Alennuslippu

      • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
      • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
      • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
      • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset

       Alihinta

       • 13 Luku Kansainvälinen verotus
       • 6.1 Siirtohinnoittelusäännökset ja -käytäntö Suomessa
       • 6.1.1 Siirtohinnoittelu Suomen lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä
       • 5.5.3.2 Vapautusmenetelmä

        Alikapitalisointi

        • 7 Luku Konserniverotus
        • 4.4.2 Konsernin yhteisten menojen jakaminen
         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
         • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
         • 5.3 Lähdeverotus
         • 5.3.2.2 Korko

          Alikurssikielto

          • 8 Luku Yritysjärjestelyt
          • 8 Yritysmuodon muuttaminen
          • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
          • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
          • 8.2.3.5 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

           Alkuperäinen hankintameno

           • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
           • 2 Yritystulon verottaminen
            • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
            • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
            • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
            • 2.2.1 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
            • 2.2.1.1 Yhtiön verotus

             Amerikan Yhdysvallat

             • 13 Luku Kansainvälinen verotus
             • 4 Verosopimukset

              Ammatinharjoittaminen

              • 13 Luku Kansainvälinen verotus
              • 4 Verosopimukset

               Ammatti

               • 8 Luku Yritysjärjestelyt
               • 8 Yritysmuodon muuttaminen
               • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
               • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
               • 8.2.3.2 Yksityisliikkeen tai ammatin muuttaminen osakeyhtiöksi
                • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                • 8.2.4 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
                • 8.2.4.5 Verotus muutosverovuodelta
                 • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                 • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                 • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                 • 8.2.5 Muut veroseuraamukset
                 • 8.2.5.3 Yhtiöosuuden tai osakkeiden hankintameno
                  • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                  • 2 Kauppa
                  • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                   Ammattimainen liikenne

                   • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                   • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                   • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                   • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                   • 1.3.3.1 Irtain käyttöomaisuus

                    Ammattitoiminta

                    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                    • 3.1 Yleistä

                     Ansiotulo

                     • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                     • 2 Yritystulon verottaminen
                      • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                      • 3.1 Yleistä
                       • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                       • 4 Tulolajit
                        • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                        • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                        • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                        • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                         • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                         • 1 Yrityskauppa
                         • 1.1 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                         • 1.1.1 Tulontasaus

                          Antaja- ja saajakohtaisuus

                          • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                          • 3 Lahjoitus ja perintö
                          • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus

                           Apporttiperustaminen

                           • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                           • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                           • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                           • 8.2.4 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
                           • 8.2.4.5 Verotus muutosverovuodelta

                            Apuraha

                            • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                            • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                             Apurahat

                             • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                             • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                              Arbitraatiosopimus

                              • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                              • 6.2 Kansainvälinen säännöskenttä
                              • 6.2.1.2 EU:n säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
                               • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                               • 6.2 Kansainvälinen säännöskenttä
                               • 6.2.1.2 EU:n säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi

                                Arvonalennus

                                • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                                • 1.3.3.9 Osakkeet ja maa-alueet
                                 • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                 • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
                                 • 2.6 Arvonalennukset
                                  • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                                  • 1 Kiinteistönomistuksen tulolähde ja omistusmuodot
                                   • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                                   • 1 Kiinteistönomistuksen tulolähde ja omistusmuodot

                                    Arvonalennuspoisto

                                    • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                    • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                    • 3.6 Erityisiä kysymyksiä
                                    • 3.6.4 Tappioiden siirtyminen purussa

                                     Arvonalentuminen

                                     • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                     • 1 Yrityksen ja omistajan väliset varainsiirrot
                                     • 1.1 Sijoitukset ja yksityisotot yksityisliikkeissä ja yhtymissä

                                      Arvonkorotus

                                      • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                      • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                                      • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet
                                       • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                       • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
                                       • 2.6 Arvonalennukset
                                        • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                        • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                        • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                        • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                        • 8.2.3.5 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi
                                         • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                         • 4 Negatiivinen oma pääoma
                                         • 4.1 Vähennyskelvottomien korkojen määrä

                                          Arvopaperi

                                          • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                          • 3.7.3 Käyttöomaisuus
                                           • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                           • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                           • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                           • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                                            • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                            • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                            • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                            • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                            • 8.2.3.5 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

                                             Arvopaperikauppa

                                             • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                             • 3.5.3 Arvopaperikauppa
                                              • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                              • 3.5.5 Yleishyödylliset yhteisöt
                                               • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                               • 3.7.2 Vaihto-omaisuus

                                                Arvopaperikauppias

                                                • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                • 3.7.2 Vaihto-omaisuus

                                                 Arvopaperimarkkinalainsäädäntö

                                                 • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                 • 5 Osakevaihto
                                                 • 5.2 Osakevaihtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                                 • 5.2.2 Osakevaihtovastike

                                                  Arvostamisperiaate

                                                  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                  • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                  • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                                  • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako

                                                   Arvostusongelma

                                                   • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                   • 2 Yritystulon verottaminen

                                                    Asiakasliittymä

                                                    • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                    • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                    • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                     Asiakasrekisteri

                                                     • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                     • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                     • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                      asuinvaltio

                                                      • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                      • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                      • 5.2 Asuin- ja lähdevaltion verotusoikeudesta

                                                       Asuinvaltio- ja lähdevaltioperiaate

                                                       • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                       • 1 Yleistä
                                                        • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                        • 4 Verosopimukset

                                                         Asumiskäsite

                                                         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                         • 1 Yleistä

                                                          Asumisoikeusmaksu

                                                          • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                          • 5 Tulon veronalaisuus

                                                           Asuntoetu

                                                           • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                                           • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                                                           • 2.2.5 Matemaattisen arvon laskenta

                                                            Asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava osakeyhtiö

                                                            • 3 Luku Osingonjako
                                                            • 3.3.2.3 REIT-yhtiön

                                                             ATK-ohjelma

                                                             • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                             • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                                                             • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet

                                                              ATK-ohjelmat

                                                              • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                              • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                              • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                              • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                                                              • 1.3.3.6 Aineettomat oikeudet

                                                               Avoin yhtiö

                                                               • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                               • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                               • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                               • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                                • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                                • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                                • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                                • 8.2.3.3 Henkilöyhtiön muuttaminen yksityisliikkeeksi
                                                                 • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                 • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                                 • 8.2 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                                 • 8.2.3 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                                 • 8.2.3.4 Henkilöyhtiömuodon muuttaminen toiseksi henkilöyhtiöksi
                                                                  • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                  • 2 Kauppa
                                                                  • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                                                                   Avustava ja valmisteleva toiminta

                                                                   • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                   • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                   • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                                                   • 5.4.4.1 Kiinteä toimipaikka OECD:n malliverosopimuksen mukaan

                                                                    Avustus

                                                                    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                    • 5 Tulon veronalaisuus
                                                                     • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                                     • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                                     • 3.6 Erityisiä kysymyksiä
                                                                     • 3.6.4 Tappioiden siirtyminen purussa

                                                                      Lisää muistilistalle

                                                                      Muuta kansioita

                                                                      Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

                                                                      Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

                                                                      Lisää uusi kansio.

                                                                      Lisää uusi väliotsikko.