Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

T

Takauspalkkio

 • 16 Luku Omistajayrittäjä
 • 1 Yrityksen ja omistajan väliset varainsiirrot
 • 1.2 Oikeustoimet yhtiön ja osakkaan välillä

  Takuuvaraus

  • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
  • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
  • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
  • 1.3.2 Varausten kirjanpitosidonnaisuus
   • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
   • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
   • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
   • 1.3.2 Varausten kirjanpitosidonnaisuus
   • 1.3.2.3 Takuuvaraus
    • 8 Luku Yritysjärjestelyt
    • 8 Yritysmuodon muuttaminen
    • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
    • 8.3.5 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
    • 8.3.5.2 Varaukset

     Taloudellinen liittymä

     • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
     • 5 Tulon veronalaisuus
      • 7 Luku Konserniverotus
      • 4 Konsernin sisäisten luovutusten siirtohinnoittelu kotimaisten yritysten välillä
      • 4.4 Tulojen ja menojen jakaminen konserniyhtiöiden välillä
      • 4.4.1 Taloudellinen ja muodollisjuridinen liittymä

       Taloudellinen työnantaja

       • 13 Luku Kansainvälinen verotus
       • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
       • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

        Taloudellinen yhdistys osuuskunnaksi

        • 8 Luku Yritysjärjestelyt
        • 8 Yritysmuodon muuttaminen
        • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
        • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
        • 8.3.4.7 Muut muutokset

         Tanska

         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
         • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
         • 5.2 Asuin- ja lähdevaltion verotusoikeudesta

          Tantieemipalkka

          • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
          • 3.6 Yrityksen oikeus vähentää osakepohjaisista järjestelmistä aiheutuneet kulut

           Tappio

           • 7 Luku Konserniverotus
           • 2 Konserniavustus
           • 2.2 Konserniavustus ja tappiot
            • 8 Luku Yritysjärjestelyt
            • 8 Yritysmuodon muuttaminen
            • 8.1 Suunnittelun lähtökohdat
             • 8 Luku Yritysjärjestelyt
             • 8 Yritysmuodon muuttaminen
             • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
             • 8.3.6 Muut veroseuraamukset
             • 8.3.6.1 Tappioiden siirtyminen
              • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
              • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
              • 3.6 Erityisiä kysymyksiä
              • 3.6.4 Tappioiden siirtyminen purussa
               • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
               • 1 Yrityskauppa
               • 1.4 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesosuuden luovutus
               • 1.4.1 Lähtökohdat
                • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                • 8 Yrityksen luovuttamisen vaikutuksista elinkeinoverotukseen

                 Tappioiden vähennysoikeus

                 • 9 Luku Yrityskauppa
                 • 3.3.1 Yleistä

                  Tappion tasaus

                  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                  • 8
                  • 8.1 Tappion vahvistaminen ja vähentäminen
                   • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                   • 7 Kiinteistöyhtiöt ja tappiontasaus

                    Tappiovuonna

                    • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                    • 1 Yrityskauppa
                    • 1.4 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesosuuden luovutus
                    • 1.4.1 Lähtökohdat

                     Tasapoisto

                     • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                     • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                     • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                     • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                     • 1.3.3.6 Aineettomat oikeudet
                      • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                      • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                      • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                      • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                      • 1.3.3.7 Muut pitkävaikutteiset menot
                       • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                       • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                       • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                       • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                       • 1.3.3.10 Muu käyttöomaisuus
                        • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                        • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                        • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                        • 8.3.5 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
                        • 8.3.5.1 Menojen vähennysoikeus

                         Tavallinen fuusio

                         • 7 Luku Konserniverotus
                         • 2 Konserniavustus
                         • 2.4 Sulautuminen ja jakautuminen

                          Tavallinen kiinteistöyhtiö

                          • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                          • 3 Tavalliset ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt
                          • 3.1 Rakenne ja verotuksen perussäännöt

                           Tavallinen sulautuminen

                           • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                           • 2.7 Erityiskysymyksiä
                           • 2.7.1 Verollinen sulautuminen
                            • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                            • 2.8.4 Tavallinen sulautuminen

                             Tavaralahja

                             • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                             • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                             • 6.1 Yleistä

                              Tavaramerkki

                              • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                              • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                              • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus
                               • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                               • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                               • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                               • 6.7.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu

                                Tekijänoikeus

                                • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                • 3.7.4 Käyttöomaisuus
                                 • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                 • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                                 • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                                 • 6.7.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu

                                  Terveydenhuolto

                                  • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                  • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                                  • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                                  • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                                  • 6.3.2.1 Yleistä
                                   • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                   • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                                   • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                                   • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                                   • 6.3.2.2 Terveydenhuolto

                                    Testamentti

                                    • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                    • 3 Lahjoitus ja perintö
                                    • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus
                                     • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                     • 8 Yrityksen luovuttamisen vaikutuksista elinkeinoverotukseen

                                      Tietokoneohjelma

                                      • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                      • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                                      • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta

                                       Tilittämätön arvonlisävero

                                       • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                       • 4 Liiketoimintasiirto
                                       • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                       • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
                                       • 4.2.1.2 Liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset

                                        Todellinen hankintameno

                                        • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                        • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
                                        • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
                                        • 2.2.2 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
                                        • 2.2.2.3 Yhtiömiesten verotus

                                         Toimialapoikkeus

                                         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                         • 7.3 Väliyhteisölain soveltamisalaa rajaavat poikkeussäännökset
                                         • 7.3.3 Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevat yksiköt

                                          Toiminimi

                                          • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                          • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                          • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                           Toiminnan jatkaminen

                                           • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                           • 3 Lahjoitus ja perintö
                                           • 3.4 Huojennukseen oikeutetut ja toiminnan jatkaminen

                                            Toiminnan tulolähteen tulo

                                            • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                            • 3.4 Muun toiminnan tulolähde

                                             Toimintamuodon muutos

                                             • 11 LukuVeronkierto
                                             • 2 Rajanvedoista oikeuskäytännön perusteella
                                             • 2.1 Veronkiertotapausten luokittelu oikeuskäytännön pohjalta
                                             • 2.1.9 Toimintamuodon muutos, joka on tehty vain verosta vapautumisen tarkoituksessa
                                              • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                              • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
                                              • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
                                              • 2.2.2 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
                                              • 2.2.2.1 Purkumenettely ja purkautumisen ajankohta

                                               Toimintavaraus

                                               • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                               • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                               • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                               • 1.3.2 Varausten kirjanpitosidonnaisuus
                                                • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                • 1.3.2 Varausten kirjanpitosidonnaisuus
                                                • 1.3.2.2 Toimintavaraus
                                                 • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                 • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                 • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                 • 8.3.5 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
                                                 • 8.3.5.2 Varaukset

                                                  Toimintoanalyysi

                                                  • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                  • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                  • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                                  • 5.4.4.3 Kiinteän toimipaikan tulon määrittäminen

                                                   Toimitilan jälleenhankintavaraus

                                                   • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                                                   • 1 Kiinteistönomistuksen tulolähde ja omistusmuodot

                                                    Tulkintavaikutus

                                                    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                    • 1 Verotuksen oikeuslähteistä

                                                     Tulo-osuus

                                                     • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                     • 4 Tulolajit
                                                      • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                      • 5 Tulon veronalaisuus
                                                       • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                                       • 1 Yrityksen ja omistajan väliset varainsiirrot
                                                       • 1.1 Sijoitukset ja yksityisotot yksityisliikkeissä ja yhtymissä

                                                        Tulolaji

                                                        • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                        • 2 Yritystulon verottaminen
                                                         • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                         • 4 Tulolajit

                                                          Tulolajijako

                                                          • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                          • 3.1 Yleistä

                                                           Tulolähde

                                                           • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                           • 2 Yritystulon verottaminen
                                                            • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                            • 3.1 Yleistä
                                                             • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                             • 3.6 Tulolähdesiirto
                                                              • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                                                              • 1 Kiinteistönomistuksen tulolähde ja omistusmuodot

                                                               Tulolähdesiirto

                                                               • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                               • 3.6 Tulolähdesiirto
                                                                • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                • 1 Yrityskauppa
                                                                • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                • 1.2.1 Verotuksen lähtökohdat
                                                                 • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                                                 • 1 Yrityksen ja omistajan väliset varainsiirrot
                                                                 • 1.1 Sijoitukset ja yksityisotot yksityisliikkeissä ja yhtymissä

                                                                  Tulon lähde

                                                                  • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                  • 1 Yleistä

                                                                   Tulontasaus

                                                                   • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                   • 1 Yrityskauppa
                                                                   • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                   • 1.2.2 Tulontasaus
                                                                   • 1.2.2.1 Lähtökohdat
                                                                    • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                    • 1 Yrityskauppa
                                                                    • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                    • 1.2.2 Tulontasaus
                                                                    • 1.2.2.1 Lähtökohdat
                                                                     • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                     • 1 Yrityskauppa
                                                                     • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                     • 1.2.2 Tulontasaus
                                                                     • 1.2.2.2 Tulontasauksen edellytykset
                                                                      • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                      • 1 Yrityskauppa
                                                                      • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                      • 1.2.2 Tulontasaus
                                                                      • 1.2.2.2 Tulontasauksen edellytykset
                                                                       • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                       • 1 Yrityskauppa
                                                                       • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                       • 1.2.2 Tulontasaus
                                                                       • 1.2.2.2 Tulontasauksen edellytykset
                                                                        • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                        • 1 Yrityskauppa
                                                                        • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                        • 1.2.2 Tulontasaus
                                                                        • 1.2.2.3 Tulontasauksen toimittaminen

                                                                         Tulospalkkauserä

                                                                         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                         • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                                                         • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                                                                          Tuotannolliset investoinnit

                                                                          • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                          • 5 Tulon veronalaisuus

                                                                           Tuotantotuki

                                                                           • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                           • 5 Tulon veronalaisuus

                                                                            Tutkimus- ja kehitysmenot

                                                                            • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                                            • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                                            • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                                            • 1.3.5.1 Tutkimus- ja kehitysmenot

                                                                             Tutkimus- tai kehitysmenot

                                                                             • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                                             • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                                             • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                                             • 1.3.1 Verotuksen kirjanpitosidonnaisuus

                                                                              Tutkimustoiminnan menot

                                                                              • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                              • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                                                                              • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet

                                                                               Tytäryhtiö

                                                                               • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                               • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                               • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                                                               • 5.4.1 Yleistä

                                                                                Tytäryhtiöfuusio

                                                                                • 7 Luku Konserniverotus
                                                                                • 2 Konserniavustus
                                                                                • 2.4 Sulautuminen ja jakautuminen

                                                                                 Tytäryhtiösulautuminen

                                                                                 • 7 Luku Konserniverotus
                                                                                 • 2 Konserniavustus
                                                                                 • 2.4 Sulautuminen ja jakautuminen
                                                                                  • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                                  • 5.3.1 500 000 euron raja
                                                                                   • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                                   • 5.3.1 500 000 euron raja
                                                                                    • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                                    • 2.7 Erityiskysymyksiä
                                                                                    • 2.7.1 Verollinen sulautuminen
                                                                                     • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                                     • 2.8.2 Tytäryhtiösulautuminen

                                                                                      Työnantajan sosiaaliturvamaksu

                                                                                      • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                                      • 2.5 Sulautumisen vaikutus työnantajan sosiaaliturvamaksuun
                                                                                       • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                                       • 4 Liiketoimintasiirto
                                                                                       • 4.5 Liiketoimintasiirron vaikutus työnantajan sosiaaliturvamaksuun

                                                                                        Työpanokseen perustuva osinko

                                                                                        • 3 Luku Osingonjako
                                                                                        • 3.3.5.1 Yleistä
                                                                                         • 3 Luku Osingonjako
                                                                                         • 3.3.5.7 Osinkoa jakavan yhtiön verotus

                                                                                          Työpanos

                                                                                          • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                          • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                                                          • 9.2 Yksityisliike

                                                                                           Työpanososinko

                                                                                           • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                           • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                                                                                           • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet
                                                                                            • 3 Luku Osingonjako
                                                                                            • 3.3.5.1 Yleistä
                                                                                             • 3 Luku Osingonjako
                                                                                             • 3.3.5.1 Yleistä
                                                                                              • 3 Luku Osingonjako
                                                                                              • 3.3.5.1 Yleistä
                                                                                               • 3 Luku Osingonjako
                                                                                               • 3.3.5.8 Holdingyhtiölle jaettu osinko
                                                                                                • 3 Luku Osingonjako
                                                                                                • 3.3.5.8 Holdingyhtiölle jaettu osinko
                                                                                                 • 12 Luku Peitelty osinko
                                                                                                 • 2 Peitellyn osingon muodoista
                                                                                                 • 1 Yleistä

                                                                                                  Työskentelyvaltio

                                                                                                  • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                  • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                                                                                  • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa
                                                                                                   • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                   • 8.2.4 Työsuhdeoptio ja kuuden kuukauden sääntö
                                                                                                   • 8.2.4.4 Jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu optiotulon verotukseen

                                                                                                    Työsuhdeanti

                                                                                                    • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                                                                                    • 10 Kiinteistöverotus

                                                                                                     Työsuhdeoptio

                                                                                                     • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                                                                                     • 1 Yleistä
                                                                                                     • 10 Kiinteistöverotus
                                                                                                      • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                                                                                      • 10 Kiinteistöverotus
                                                                                                       • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                       • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                                                                                       • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa
                                                                                                        • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                        • 8.2.4 Työsuhdeoptio ja kuuden kuukauden sääntö
                                                                                                        • 8.2.4.6 Rajoitetusti verovelvollisen työsuhdeoptiot

                                                                                                         Työttömyyskorvaus

                                                                                                         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                         • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                                                                                         • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                                                                                                          Työyhteenliittymä

                                                                                                          • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                                                          • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                                                                          • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                                                                          • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                                                                          • 8.3.4.7 Muut muutokset

                                                                                                           Lisää muistilistalle

                                                                                                           Muuta kansioita

                                                                                                           Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

                                                                                                           Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

                                                                                                           Lisää uusi kansio.

                                                                                                           Lisää uusi väliotsikko.