Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

M

Maailmanlaajuinen tulo

 • 13 Luku Kansainvälinen verotus
 • 1 Yleistä

  Maatalouden tulolähde

  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
  • 3.1 Yleistä
   • 3 Luku Osingonjako
   • 3.5.2.1 Tulolähdejaon merkitys

    Maatalous

    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
    • 3.3 Maatalouden tulolähde

     Maksuaika

     • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
     • 3 Lahjoitus ja perintö
     • 3.6 Huojennettava määrä

      Maksunlykkäys

      • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
      • 3 Lahjoitus ja perintö
      • 3.6 Huojennettava määrä

       Maksuunpanematon tuloverovelka

       • 8 Luku Yritysjärjestelyt
       • 4 Liiketoimintasiirto
       • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
       • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
       • 4.2.1.2 Liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset

        Maksuunpannut koti- ja ulkomaiset tuloverovelat

        • 8 Luku Yritysjärjestelyt
        • 4 Liiketoimintasiirto
        • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
        • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
        • 4.2.1.2 Liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset

         Management fee

         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
         • 6.4 Oikeus- ja verotuskäytäntö Suomessa

          Management fee -järjestelmä

          • 13 Luku Kansainvälinen verotus
          • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
          • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
          • 6.7.2.2 Palvelut
           • 13 Luku Kansainvälinen verotus
           • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
           • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
           • 6.7.2.2 Palvelut

            Markkinaehtoinen korvaus

            • 13 Luku Kansainvälinen verotus
            • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
            • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
            • 5.4.4.2 Kiinteä toimipaikka OECD:n malliverosopimuksen mukaan

             Markkinaehtoperiaate

             • 7 Luku Konserniverotus
             • 4 Konsernin sisäisten luovutusten siirtohinnoittelu kotimaisten yritysten välillä
             • 4.2 Markkinaehtoisuuden periaate konsernin sisäisessä hinnoittelussa
              • 13 Luku Kansainvälinen verotus
              • 4 Verosopimukset
               • 13 Luku Kansainvälinen verotus
               • 6.1 Siirtohinnoittelu kansainvälisessä liiketoiminnassa
                • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                • 6.2 Siirtohinnoittelusäännökset ja -käytäntö Suomessa
                • 6.2.1 Siirtohinnoittelu Suomen lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä
                • 6.1 Siirtohinnoittelu kansainvälisessä liiketoiminnassa
                 • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                 • 6.2 Siirtohinnoittelusäännökset ja -käytäntö Suomessa
                 • 6.2.1 Siirtohinnoittelu Suomen lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä
                 • 6.1 Siirtohinnoittelu kansainvälisessä liiketoiminnassa
                  • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                  • 6.3 Kansainvälinen säädöskenttä
                  • 6.3.3.1 Siirtohinnoitteluohjeet harmonisoivana instrumenttina

                   Markkinahintavertailumenetelmä

                   • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                   • 6.3 Kansainvälinen säädöskenttä
                   • 6.3.3.1 Siirtohinnoitteluohjeet harmonisoivana instrumenttina

                    Matemaattinen arvo

                    • 3 Luku Osingonjako
                    • 5.3.5.2 Vaikutus nettovarallisuuteen
                     • 16 Luku Omistajayrittäjä
                     • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                     • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta
                      • 16 Luku Omistajayrittäjä
                      • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                      • 2.2.7 Matemaattinen arvo erityistilanteissa
                      • 2.2.7.1 Uusi yhtiö

                       Matka

                       • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                       • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                       • 6.1 Yleistä

                        Mekaanikkosääntö

                        • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                        • 4 Verosopimukset

                         Menetys

                         • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                         • 5 Tulon veronalaisuus
                          • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                          • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                          • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet

                           Meno

                           • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                           • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                           • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet
                            • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                            • 7 Tulon ja menon jaksottaminen
                            • 7.1 Yleiset jaksottamisperiaatteet

                             Meno tulo kohdalle -periaate

                             • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                             • 2 Yritystulon verottaminen

                              Merkkipäivälahja

                              • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                              • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                              • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                              • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                              • 6.3.2.1 Yleistä
                               • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                               • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                               • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                               • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                               • 6.3.2.4 Merkkipäivälahja

                                Metsäkiinteistö

                                • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                • 3.7.7 Omaisuuslajisiirrot

                                 Metsätalous

                                 • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                 • 3.3 Maatalouden tulolähde

                                  Minimipääomatulo

                                  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                  • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                  • 9.7 Yhtymäverotus
                                  • 9.7.2 Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulo-osuuksien verotus

                                   Moniääniosake

                                   • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                   • 3 Osakaslainat
                                   • 3.1 Pääomatulona verottaminen
                                   • 3.1.3 Verovuoden päättyessä maksamatta

                                    Moottorivene

                                    • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                    • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                                    • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                                    • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                                    • 6.3.2.5 Virkistys- tai harrastustoiminta

                                     Muodollisjuridinen liittymä

                                     • 7 Luku Konserniverotus
                                     • 4 Konsernin sisäisten luovutusten siirtohinnoittelu kotimaisten yritysten välillä
                                     • 4.4 Tulojen ja menojen jakaminen konserniyhtiöiden välillä
                                     • 4.4.1 Taloudellinen ja muodollisjuridinen liittymä

                                      Muutto- ja matkakustannukset

                                      • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                      • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                      • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                                       Myyntikomissiokauppa

                                       • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                       • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                       • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                       • 5.4.4.2 Kiinteä toimipaikka OECD:n malliverosopimuksen mukaan

                                        Myyntikomissionääri

                                        • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                        • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                        • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                        • 5.4.4.2 Kiinteä toimipaikka OECD:n malliverosopimuksen mukaan

                                         Myyntitoiminta

                                         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                         • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                                         • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                                         • 6.7.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu

                                          Myyntivoitto

                                          • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                          • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                          • 5.3 Lähdeverotus
                                          • 5.3.2.4 Luovutusvoitto
                                           • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                           • 2 Kauppa
                                           • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                                            Myyntiyhtiö

                                            • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                            • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                                            • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                                            • 6.7.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu
                                             • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                             • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                                             • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                                             • 6.7.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu
                                              • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                              • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                                              • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                                              • 6.7.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu

                                               Määräosa

                                               • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                               • 3 Lahjoitus ja perintö
                                               • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus

                                                Lisää muistilistalle

                                                Muuta kansioita

                                                Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

                                                Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

                                                Lisää uusi kansio.

                                                Lisää uusi väliotsikko.