Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

L

Laajuusongelma

 • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
 • 2 Yritystulon verottaminen

  Lahja

  • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
  • 7 Yritysjärjestely osana sukupolvenvaihdosta
   • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
   • 8 Yrityksen luovuttamisen vaikutuksista elinkeinoverotukseen

    Lahjakortti

    • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
    • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
    • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
    • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
    • 6.3.2.4 Merkkipäivälahja

     Lahjansaaja

     • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
     • 3 Lahjoitus ja perintö
     • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus

      Lahjasta

      • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
      • 3.6 Huojennettava määrä

       Lahjaveroseuraamus

       • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
       • 7 Yritysjärjestely osana sukupolvenvaihdosta

        Lahjoittaja

        • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
        • 7 Yritysjärjestely osana sukupolvenvaihdosta

         Lainanlyhennys

         • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
         • 3 Tavalliset ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt
         • 3.1 Rakenne ja verotuksen perussäännöt

          Lainanlyhennysrahasto

          • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
          • 3 Tavalliset ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt
          • 3.1 Rakenne ja verotuksen perussäännöt
           • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
           • 6 Suora kiinteistönomistus vai yhtiöitetty omistus

            Lainaosuus

            • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
            • 3 Tavalliset ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt
            • 3.4 Vastikkeen vähennyskelpoisuus

             Lainasaaminen

             • 8 Luku Yritysjärjestelyt
             • 8 Yritysmuodon muuttaminen
             • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
             • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
             • 8.3.4.6 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

              Laiton varojenjako

              • 3 Luku Osingonjako
              • 5.3.5.6 Ennakko-osinkojärjestelmä vs. muut voitonsiirtokeinot
               • 3 Luku Osingonjako
               • 5.3.5.6 Ennakko-osinkojärjestelmä vs. muut voitonsiirtokeinot

                Lapsi

                • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                • 2 Kauppa
                • 2.1 Luovuttajan tuloverotuksen pääsäännöt
                 • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                 • 2 Kauppa
                 • 2.3 Luovutuksensaajaa koskevat vaatimukset

                  Laskennallinen verosaaminen

                  • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                  • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
                  • 2.7 Vähennyskelvottomat korot
                  • 2.7.4 Vähentämättä jäävät korot
                   • 16 Luku Omistajayrittäjä
                   • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                   • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta

                    Laskennallinen verovelka

                    • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                    • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
                    • 2.7 Vähennyskelvottomat korot
                    • 2.7.4 Vähentämättä jäävät korot
                     • 16 Luku Omistajayrittäjä
                     • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                     • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta

                      Laskennalliset verosaamiset

                      • 16 Luku Omistajayrittäjä
                      • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                      • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta

                       Lastenhoito

                       • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                       • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                       • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                       • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                       • 6.3.2.1 Yleistä

                        Leasingjärjestely

                        • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                        • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                        • 5.3 Lähdeverotus
                        • 5.3.2.3 Rojalti

                         Leimavero

                         • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                         • 5 Tulon veronalaisuus

                          Liike

                          • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                          • 2 Kauppa
                          • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                           Liikearvo

                           • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                           • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                           • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                           • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                           • 1.3.3.7 Muut pitkävaikutteiset menot
                            • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                            • 4 Liiketoimintasiirto
                            • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                            • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
                            • 4.2.1.2 Liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset
                             • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                             • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                             • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                             • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                             • 8.3.4.6 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi
                              • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                              • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                              • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus
                               • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                               • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                               • 3.5 Purkautuvan yhtiön osakkaiden verotus
                               • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus
                                • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                • 1 Yrityskauppa
                                • 1.4 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesosuuden luovutus
                                • 1.4.1 Lähtökohdat

                                 Liikepaikka

                                 • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                 • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                 • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                 • 5.4.4.1 Kiinteän toimipaikan käsite ja verotuksellinen merkitys

                                  Liiketoiminettomarginaalimenetelmä

                                  • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                  • 6.3 Kansainvälinen säädöskenttä
                                  • 6.3.3.1 Siirtohinnoitteluohjeet harmonisoivana instrumenttina
                                   • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                   • 6.3 Kansainvälinen säädöskenttä
                                   • 6.3.3.1 Siirtohinnoitteluohjeet harmonisoivana instrumenttina

                                    Liiketoiminnan arvo

                                    • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                    • 1 Yrityskauppa
                                    • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                    • 1.2.1 Verotuksen lähtökohdat
                                     • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                     • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
                                     • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
                                     • 2.2.2 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
                                     • 2.2.2.2 Yhtiön verotus

                                      Liiketoimintakokonaisuus

                                      • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                      • 4 Liiketoimintasiirto
                                      • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                      • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
                                      • 4.2.1.1 Liiketoimintakokonaisuuden käsite
                                       • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                       • 4 Liiketoimintasiirto
                                       • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                       • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
                                       • 4.2.1.1 Liiketoimintakokonaisuuden käsite
                                        • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                        • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                        • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                        • 8.3.3 Identtisyys

                                         Liiketoimintasiirto

                                         • 7 Luku Konserniverotus
                                         • 2 Konserniavustus
                                         • 2.3 Konsernisuhteen edellytykset
                                         • 2.3.5 Konsernisuhteen kesto
                                         • 2.3.5.4 Perustettu tytäryhtiö
                                          • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                          • 7 Yritysjärjestely osana sukupolvenvaihdosta

                                           Liiketoimintasiirtovastike

                                           • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                           • 4 Liiketoimintasiirto
                                           • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                           • 4.2.2 Liiketoimintasiirtovastike

                                            Liiketulo

                                            • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                            • 4 Verosopimukset
                                             • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                             • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                             • 5.1 Yleistä
                                              • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                              • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                              • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                              • 5.4.4.1 Kiinteän toimipaikan käsite ja verotuksellinen merkitys

                                               Liikkeen luovutuksesta

                                               • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                               • 1 Yrityskauppa
                                               • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                               • 1.2.2 Tulontasaus
                                               • 1.2.2.2 Tulontasauksen edellytykset

                                                Liikkeen luovutus

                                                • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                • 1 Yrityskauppa
                                                • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                • 1.2.2 Tulontasaus
                                                • 1.2.2.2 Tulontasauksen edellytykset
                                                 • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                 • 1 Yrityskauppa
                                                 • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                 • 1.2.2 Tulontasaus
                                                 • 1.2.2.2 Tulontasauksen edellytykset

                                                  Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

                                                  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                  • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                  • 9.2 Yksityisliike
                                                   • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                   • 2 Kauppa
                                                   • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika

                                                    Liittymismaksu

                                                    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                    • 5 Tulon veronalaisuus
                                                     • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                     • 5 Tulon veronalaisuus
                                                      • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                                      • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                                                      • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta

                                                       Lisenssimaksu

                                                       • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                       • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                       • 5.3 Lähdeverotus
                                                       • 5.3.2.3 Rojalti

                                                        Lisäeläketurva

                                                        • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                                        • 5 Työnantajan järjestämät vakuutukset
                                                        • 5.2 Lisäeläketurva

                                                         Lisäpoisto

                                                         • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                         • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                         • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                         • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                                                         • 1.3.3.3 Irtaimen käyttöomaisuuden lisäpoisto

                                                          Lisäpääomansijoitus

                                                          • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                          • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                          • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                          • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                          • 8.3.4.6 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

                                                           Lomakorvaus

                                                           • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                           • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                                           • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                                                            Lomanviettopaikka

                                                            • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                                            • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                                                            • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                                                            • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                                                            • 6.3.2.5 Virkistys- tai harrastustoiminta

                                                             Lomapalkka

                                                             • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                             • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                                             • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                                                              Lomaraha

                                                              • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                              • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                                              • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa
                                                               • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                               • 8.2.2 Kuuden kuukauden sääntö
                                                               • 8.2.2.2 Ulkomaantyötulon oltava palkkatuloa

                                                                Lopputilitys

                                                                • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                                • 2 Osakeyhtiön toiminnan lopettaminen
                                                                • 2.1 Toiminnan lopettamisen muodot

                                                                 Lunastus

                                                                 • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                 • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                                 • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                                 • 8.3.4 Säännöksessä säädellyt muutostilanteet
                                                                 • 8.3.4.6 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi
                                                                  • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                  • 7 Yritysjärjestely osana sukupolvenvaihdosta

                                                                   Luonnollinen henkilö

                                                                   • 3 Luku Osingonjako
                                                                   • 6.3.2 Poistot
                                                                    • 3 Luku Osingonjako
                                                                    • 4.3.1 Yleistä
                                                                     • 3 Luku Osingonjako
                                                                     • 4.7.6 Rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle

                                                                      Luontoisedut

                                                                      • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                                                      • 1 Yrityksen ja omistajan väliset varainsiirrot
                                                                      • 1.1 Sijoitukset ja yksityisotot yksityisliikkeissä ja yhtymissä

                                                                       Luontoisetu

                                                                       • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                                                       • 1 Yleistä
                                                                       • 10 Kiinteistöverotus
                                                                        • 12 Luku Peitelty osinko
                                                                        • 2 Peitellyn osingon muodoista
                                                                        • 1 Yleistä

                                                                         Luottolaitos

                                                                         • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                         • 3.7.5 Sijoitusomaisuus

                                                                          Luottotappiovaraus

                                                                          • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                                          • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                                          • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                                          • 1.3.2 Varausten kirjanpitosidonnaisuus
                                                                           • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                                           • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                                           • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                                           • 1.3.2 Varausten kirjanpitosidonnaisuus
                                                                           • 1.3.2.1 Luottotappiovaraus

                                                                            Luovuttaja

                                                                            • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                            • 3 Lahjoitus ja perintö
                                                                            • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus

                                                                             Luovutushinta

                                                                             • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                             • 5 Tulon veronalaisuus
                                                                              • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                              • 1 Yrityskauppa
                                                                              • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                              • 1.2.2 Tulontasaus
                                                                              • 1.2.2.2 Tulontasauksen edellytykset

                                                                               Luovutustappio

                                                                               • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                               • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                               • 5.5.3.2 Hyvitysmenetelmä
                                                                                • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                                • 1 Yrityskauppa
                                                                                • 1.4 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesosuuden luovutus
                                                                                • 1.4.1 Lähtökohdat

                                                                                 Luovutusvoitto

                                                                                 • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                 • 4 Tulolajit
                                                                                  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                  • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                                                  • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                                                                  • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                                                                                   • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                   • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                                                   • 9.7 Yhtymäverotus
                                                                                   • 9.7.2 Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulo-osuuksien verotus
                                                                                    • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                                    • 1 Yrityskauppa
                                                                                    • 1.4 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesosuuden luovutus
                                                                                    • 1.4.1 Lähtökohdat
                                                                                     • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                                     • 2 Kauppa
                                                                                     • 2.1 Luovuttajan tuloverotuksen pääsäännöt
                                                                                      • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                                      • 2 Kauppa
                                                                                      • 2.2 Luovutuksen kohde ja omistusaika
                                                                                       • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                                       • 3.6 Huojennettava määrä
                                                                                        • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                                        • 3.6 Huojennettava määrä

                                                                                         Luovutusvoitto (purkuvoitto)

                                                                                         • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                                         • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
                                                                                         • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
                                                                                         • 2.2.2 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
                                                                                         • 2.2.2.3 Yhtiömiesten verotus

                                                                                          Luovutusvoittoverotus

                                                                                          • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                                          • 7 Yritysjärjestely osana sukupolvenvaihdosta

                                                                                           Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat

                                                                                           • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                                                           • 4 Liiketoimintasiirto
                                                                                           • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                                                                           • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
                                                                                           • 4.2.1.2 Liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset

                                                                                            Lykätty vero

                                                                                            • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                                            • 3 Lahjoitus ja perintö
                                                                                            • 3.6 Huojennettava määrä

                                                                                             Lähdevaltio

                                                                                             • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                             • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                                             • 5.2 Asuin- ja lähdevaltion verotusoikeudesta

                                                                                              Lähdevaltioperiaate

                                                                                              • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                              • 1 Yleistä

                                                                                               Lähdevero

                                                                                               • 3 Luku Osingonjako
                                                                                               • 4.3.1 Yleistä
                                                                                                • 3 Luku Osingonjako
                                                                                                • 4.7.6 Rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle
                                                                                                 • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                 • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                                                 • 5.3 Lähdeverotus
                                                                                                 • 5.3.1 Lähdeverotusmenettelystä
                                                                                                  • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                  • 8.2.4 Työsuhdeoptio ja kuuden kuukauden sääntö
                                                                                                  • 8.2.4.6 Rajoitetusti verovelvollisen työsuhdeoptiot
                                                                                                   • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                   • 8.4 Ulkomaisen henkilön verotus hänen työskennellessään Suomessa
                                                                                                   • 8.4.6 Avainhenkilöitä koskeva verotus

                                                                                                    Lähdeverokortti

                                                                                                    • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                                                    • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                                                    • 5.3 Lähdeverotus
                                                                                                    • 5.3.1 Lähdeverotusmenettelystä

                                                                                                     Läpilainaus

                                                                                                     • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                                                                                     • 4 Negatiivinen oma pääoma
                                                                                                     • 4.3 Läpilainaus

                                                                                                      Lisää muistilistalle

                                                                                                      Muuta kansioita

                                                                                                      Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

                                                                                                      Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

                                                                                                      Lisää uusi kansio.

                                                                                                      Lisää uusi väliotsikko.