Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

P

Pakolliset varaukset

 • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
 • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
 • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
 • 1.3.2 Varausten kirjanpitosidonnaisuus
  • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
  • 2 Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
  • 2.3 Jaksotusero

   Palkitsemisjärjestelmä

   • 13 Luku Kansainvälinen verotus
   • 6.6 Konsernin siirtohinnoittelupolitiikka
   • 6.6.3 Siirtohinnoittelun vaikutus palkitsemisjärjestelmiin

    Palkka

    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
    • 5 Tulon veronalaisuus
     • 16 Luku Omistajayrittäjä
     • 1 Yrityksen ja omistajan väliset varainsiirrot
     • 1.2 Oikeustoimet yhtiön ja osakkaan välillä

      Palkkatulo

      • 13 Luku Kansainvälinen verotus
      • 3 Suomesta saatu tulo

       Palkoista, vuosilomapalkoista ja TyEL:stä muodostuvat siirtovelat

       • 8 Luku Yritysjärjestelyt
       • 4 Liiketoimintasiirto
       • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
       • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
       • 4.2.1.2 Liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset

        Palvelumaksu

        • 13 Luku Kansainvälinen verotus
        • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
        • 5.3 Lähdeverotus
        • 5.3.2.3 Rojalti
         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
         • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
         • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
         • 6.7.2.2 Palvelut

          Palveluveloitus

          • 7 Luku Konserniverotus
          • 4 Konsernin sisäisten luovutusten siirtohinnoittelu kotimaisten yritysten välillä
          • 4.4 Tulojen ja menojen jakaminen konserniyhtiöiden välillä
          • 4.4.2 Konsernin yhteisten menojen jakaminen

           Palveluveloitusjärjestelmä

           • 13 Luku Kansainvälinen verotus
           • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
           • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
           • 6.7.2.2 Palvelut

            Patentti

            • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
            • 3.7.4 Käyttöomaisuus
             • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
             • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
             • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus
              • 13 Luku Kansainvälinen verotus
              • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
              • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
              • 6.7.2.3 Aineettomien oikeuksien siirtohinnoittelu

               Peitelty osinko

               • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
               • 2 Yritystulon verottaminen
                • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                • 5 Tulon veronalaisuus
                 • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                 • 10 Verotuksen suunnitteleminen
                 • 10.2 Suunnittelun rajat
                  • 4 Luku Yrityksen rahoitus
                  • 3 Pääomalaina
                  • 3.3 Pääomalaina verotuksessa
                  • 3.3.3 Erityiskysymyksiä
                  • 3.3.3.4 Peitelty osinko
                   • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                   • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                   • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                   • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                   • 6.3.2.5 Virkistys- tai harrastustoiminta
                    • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                    • 2 Osakeyhtiön toiminnan lopettaminen
                    • 2.2 Peitellyn osingon verottamisesta
                     • 12 Luku Peitelty osinko
                     • 1 Yleistä
                      • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                      • 6 Osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen
                       • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                       • 7 Yritysjärjestely osana sukupolvenvaihdosta
                        • 16 Luku Omistajayrittäjä
                        • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                        • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta
                         • 16 Luku Omistajayrittäjä
                         • 3 Osakaslainat
                         • 3.2 Lainojen takaisinmaksut
                          • 16 Luku Omistajayrittäjä
                          • 3 Osakaslainat
                          • 3.3 Koron maksaminen
                           • 16 Luku Omistajayrittäjä
                           • 4 Negatiivinen oma pääoma
                           • 4.4 Yritysmuodon muutokset

                            Perheenjäsen

                            • 16 Luku Omistajayrittäjä
                            • 3 Osakaslainat
                            • 3.1 Pääomatulona verottaminen
                            • 3.1.2 Osakas ja hänen perheenjäsenensä

                             Perinteinen tuotantomalli

                             • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                             • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                             • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                             • 6.7.1 Yleistä

                              Perintö

                              • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                              • 3 Lahjoitus ja perintö
                              • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus
                               • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                               • 3.6 Huojennettava määrä
                                • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                • 8 Yrityksen luovuttamisen vaikutuksista elinkeinoverotukseen
                                 • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                 • 8 Yrityksen luovuttamisen vaikutuksista elinkeinoverotukseen

                                  Perintöosuus

                                  • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                  • 3 Lahjoitus ja perintö
                                  • 3.6 Huojennettava määrä

                                   Peruskorko

                                   • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                   • 4 Negatiivinen oma pääoma
                                   • 4.1 Vähennyskelvottomien korkojen määrä

                                    Perusparannus

                                    • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                    • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                    • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                    • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                                    • 1.3.3.7 Muut pitkävaikutteiset menot

                                     Perusparannusmenot

                                     • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                     • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                     • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                     • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                                      • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                      • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                                      • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta

                                       Pesä

                                       • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                       • 3 Lahjoitus ja perintö
                                       • 3.3 Yritys tai sen osa – yritysvarallisuus

                                        Pienhankinnat

                                        • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                        • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                        • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                        • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                                        • 1.3.3.1 Irtain käyttöomaisuus

                                         Pikkujoulujuhla

                                         • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                         • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                                         • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                                         • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                                         • 6.3.2.5 Virkistys- tai harrastustoiminta

                                          Pitkävaikutteiset menot

                                          • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                          • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                          • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                          • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                                           • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                           • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                                           • 2.2.6 Matemaattisen arvon laskenta

                                            Poikkeuslupa

                                            • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                            • 8
                                            • 8.3 Tappioiden vähennysoikeutta koskeva lupamenettely
                                             • 7 Luku Konserniverotus
                                             • 2 Konserniavustus
                                             • 2.2 Konserniavustus ja tappiot

                                              Poistamaton hankintameno

                                              • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                              • 1 Yrityskauppa
                                              • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                              • 1.2.2 Tulontasaus
                                              • 1.2.2.2 Tulontasauksen edellytykset
                                               • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                               • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
                                               • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
                                               • 2.2.2 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
                                               • 2.2.2.2 Yhtiön verotus

                                                Poisto

                                                • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                • 6 Tilinpäätöksen verosuunnittelu
                                                • 6.3 Tilinpäätösvaiheessa tehtävät verosuunnittelutoimenpiteet vaikuttavat kirjanpidossa tehtäviin tilinpäätösratkaisuihin
                                                • 6.3.2 Poistot
                                                 • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                                                 • 3 Tavalliset ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt
                                                 • 3.1 Rakenne ja verotuksen perussäännöt
                                                  • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                  • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
                                                  • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
                                                  • 2.2.2 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
                                                  • 2.2.2.3 Yhtiömiesten verotus
                                                   • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                   • 8 Yrityksen luovuttamisen vaikutuksista elinkeinoverotukseen

                                                    Poistoero

                                                    • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                    • 4 Liiketoimintasiirto
                                                    • 4.2 Liiketoimintasiirtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                                    • 4.2.1 Siirtävään yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet
                                                    • 4.2.1.2 Liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset

                                                     Poistojen aloittaminen

                                                     • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                     • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                     • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                     • 1.3.3 Verotuksen poistosäännökset
                                                     • 1.3.3.1 Irtain käyttöomaisuus

                                                      Poistot

                                                      • 2 Luku Tilinpäätös ja verotus
                                                      • 1 Kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon
                                                      • 1.3 Kirjanpidon tulos lähtökohtana
                                                      • 1.3.1 Verotuksen kirjanpitosidonnaisuus
                                                       • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                       • 8 Yritysmuodon muuttaminen
                                                       • 8.3 Muun yhtiön ja yksityisliikkeen muodonmuutosta koskevat säännökset
                                                       • 8.3.5 Muodonmuutoksen veroseuraamukset
                                                       • 8.3.5.1 Menojen vähennysoikeus

                                                        Pooling of interest

                                                        • 8 Luku Yritysjärjestelyt
                                                        • 5 Osakevaihto
                                                        • 5.2 Osakevaihtoon sovellettavat verotusperiaatteet
                                                        • 5.2.3 Hankkivaan yhtiöön sovellettavat verotusperiaatteet

                                                         Portfoliosijoitus

                                                         • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                         • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                         • 5.1 Yleistä

                                                          Positiivinen lista

                                                          • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                          • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                          • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                                          • 5.4.4.2 Kiinteä toimipaikka OECD:n malliverosopimuksen mukaan

                                                           Progressioehtoinen vapautusmenetelmä

                                                           • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                           • 4 Verosopimukset

                                                            Projektipalvelut

                                                            • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                            • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                                                            • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                                                            • 6.7.2.2 Palvelut

                                                             Puhelinosuus

                                                             • 6 Luku Henkilökunnan palkitseminen
                                                             • 6 LUONTOIS- JA HENKILÖKUNTAEDUT
                                                             • 6.3 Verovapaat henkilökuntaedut
                                                             • 6.3.2 Tuloverolain 69 §:ssä säädetyt edellytykset
                                                             • 6.3.2.4 Merkkipäivälahja

                                                              Puoliso

                                                              • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                              • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                              • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                                              • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                                                               • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                               • 2 Kauppa
                                                               • 2.1 Luovuttajan tuloverotuksen pääsäännöt

                                                                Puolison lapsi

                                                                • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                • 2 Kauppa
                                                                • 2.3 Luovutuksensaajaa koskevat vaatimukset

                                                                 Purkaminen

                                                                 • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                 • 2 Liiketoiminnan lopettaminen
                                                                 • 2.2 Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen
                                                                 • 2.2.2 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkamisen verotuksesta
                                                                 • 2.2.2.3 Yhtiömiesten verotus

                                                                  Purkutappio

                                                                  • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                  • 8
                                                                  • 8.2 Tappioiden vähennysoikeuteen vaikuttavat omistajanvaihdokset
                                                                   • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                                   • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                                   • 3.5 Purkautuvan yhtiön osakkaiden verotus
                                                                   • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                                    Purkuvoitto

                                                                    • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                                    • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                                    • 3.5 Purkautuvan yhtiön osakkaiden verotus
                                                                    • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                                     Puu ja hedelmät -oppi

                                                                     • 16 Luku Omistajayrittäjä
                                                                     • 2.2 Noteeraamattoman yhtiön jakama osinko
                                                                     • 2.2.2 Osinkotulon kohdistaminen

                                                                      Päämies

                                                                      • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                      • 5 Elinkeinotulon verotus kansainvälisissä yhteyksissä
                                                                      • 5.4 Tytäryhtiö vai sivuliike
                                                                      • 5.4.3 Sivuliike

                                                                       Pääomalaina

                                                                       • 4 Luku Yrityksen rahoitus
                                                                       • 3 Pääomalaina
                                                                       • 3.3 Pääomalaina verotuksessa
                                                                        • 13 Luku Kansainvälinen verotus
                                                                        • 6.7 Siirtohintojen asettaminen
                                                                        • 6.7.2 Siirtohinnoittelu erilaisissa liiketapahtumissa
                                                                        • 6.7.2.2 Palvelut

                                                                         Pääomansijoitus

                                                                         • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                         • 5 Tulon veronalaisuus
                                                                          • 5 Luku Kiinteistöt elinkeinotoiminnassa
                                                                          • 3 Tavalliset ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt
                                                                          • 3.3 Lainanlyhennysrahasto ja rakennusrahasto
                                                                           • 7 Luku Konserniverotus
                                                                           • 2 Konserniavustus
                                                                           • 2.1 Yleistä

                                                                            Pääomansijoitustoiminta

                                                                            • 10 Luku Yritystoiminnan lopettaminen
                                                                            • 3 Osakeyhtiön purkautumisen veroseuraamukset
                                                                            • 3.5 Purkautuvan yhtiön osakkaiden verotus
                                                                            • 3.4 Purkautuvan yhtiön verotus

                                                                             Pääomatulo

                                                                             • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                             • 2 Yritystulon verottaminen
                                                                              • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                              • 3.1 Yleistä
                                                                               • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                               • 4 Tulolajit
                                                                                • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                                                • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                                                                • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                                                                                 • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                 • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                                                 • 9.6 Elinkeinonharjoittajan verotus
                                                                                 • 9.6.1 Pääoma- ja ansiotulojako
                                                                                  • 14 Luku Yksityisliikkeen ja henkilöyhtiön myynti ja purkaminen
                                                                                  • 1 Yrityskauppa
                                                                                  • 1.2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yrityksen myyminen
                                                                                  • 1.2.2 Tulontasaus
                                                                                  • 1.2.2.1 Lähtökohdat

                                                                                   Pääomatulo-osuus

                                                                                   • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                   • 9 Eri yritysmuodot ja yritysmuodon valinta
                                                                                   • 9.7 Yhtymäverotus
                                                                                   • 9.7.2 Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulo-osuuksien verotus

                                                                                    Pääomatulot

                                                                                    • 1 Luku Elinkeinoverotuksen perusteet
                                                                                    • 8
                                                                                    • 8.1 Tappion vahvistaminen ja vähentäminen

                                                                                     Pääosa

                                                                                     • 15 Luku Sukupolvenvaihdos
                                                                                     • 3.6 Huojennettava määrä

                                                                                      Lisää muistilistalle

                                                                                      Muuta kansioita

                                                                                      Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

                                                                                      Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

                                                                                      Lisää uusi kansio.

                                                                                      Lisää uusi väliotsikko.