Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

28.3.2020 0.39 (päivitetty 29.3.2020 5.58) Liikkumisrajoitukset Uudellemaalle voimaan 28. maaliskuuta 2020

Liikkumisrajoitukset Uudellemaalle voimaan 28. maaliskuuta 2020

Valtioneuvosto antoi 27. maaliskuuta eduskunnan käsiteltäväksi kaksi asetusta, joilla otetaan käyttöön ja aletaan soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia, jotka koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois. Maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulevat voimaan 28. maaliskuuta ja ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Poliisi päivittää liikkumisrajoituksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia nettisivuilleen osoitteessa www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset.

Eduskunta päätti täysistunnossaan 27.3., että valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 9/2020 vp) saa jäädä voimaan. Käsittelyn pohjana oli perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 8/2020 vp).

Kyseessä on asetus, jolla Uusimaa eristetään muusta Suomesta käynnissä olevan koronainfektion leviämisen hillitsemiseksi. 

Samassa täysistunnossa eduskunta hyväksyi, että myös toinen valmiuslain nojalla annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. Kyseessä on asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta (M 7/2020 vp), eli esitys terveydenhuollon henkilökunnan velvollisuudesta tehdä työtä koko valtakunnan alueella. Myös tämän asetuksen ainoassa käsittelyssä pohjana oli perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 7/2020 vp).

Rajoitukset voimaan 28. maaliskuuta 2020

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Henkilöiden liikkumisrajoituksia ei sovelleta, jos liikkuminen on välttämätöntä

  • viranomaistoiminnassa;
  • työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi;
  • varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai
  • lähiomaisen hoivan tarpeen, kuoleman tai kuolemanvaaran vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisen taikka muun niihin merkitykseltään rinnastuvan painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.
Poliisilta selkokielinen ohje liikkumisrajoituksista

Poliisi on tehnyt selkokielisen ohjeen liikkumisrajoituksista, jota tullaan jakamaan heti käännöstöiden valmistuttua suomen lisäksi ruotsiksi, saameksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja somaliksi.

Uudenmaan rajan ylittämiseen ei tarvita minkään tahon myöntämää lupaa, mutta seuraavilla asiakirjoilla voit nopeuttaa itsesi ja muiden matkantekoa:

  • Työntekijät: Työn vuoksi liikkuminen osoitetaan työnantajan myöntämällä organisaatiokortilla tai vastaavalla todistuksella. Ellei työnantaja myönnä organisaatiokortteja, työsuhde voidaan osoittaa muulla asiakirjalla tai suullisesti.
  • Eläinlääkärissä kävijät: Esitä ilmoitus, sähköposti tai muu asiakirja ajanvarauksesta. Samalla tulee esittää tieto siitä, miksi eläimen hätä on kiireellinen.
  • Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä asioiva: Esitä kutsu, ilmoitus tai muu asiakirja varatusta ajasta. Omasta terveydentilastaan tai sosiaalihuollon asiakkuudesta ei tarvitse kertoa, ne kuuluvat jokaisen yksityiselämän suojaan.
  • Tavaraliikenne, joka ei kuulu asetuksen alaan, voi joutua tarkastukseen. Esitä tällöin poliisille liikennelupa, rahtikirja, ammattipätevyyskortti tai muun samanlainen luvanvaraiseen liikenteeseen kuuluva todiste.
  • Taksiliikenne ja luvanvarainen henkilöliikenne: Esitä esimerkiksi henkilöliikennelupa.

Poliisi päivittää liikkumisrajoituksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia nettisivuilleen osoitteessa www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset.

Säädökset

Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Soveltamisasetuksen muistio

Aiheesta aiemmin
Lue myös

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.