Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

Voiko vahingonkorvausvaade tulla käsitellyksi summaarisena riita-asiana?

Linna, Tuula

Artikkelit 22.3.2022, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Voimassa oleva summaaristen riita-asioiden menettely on ollut käytössä vuoden 1993 alioikeusuudistuksesta lähtien. Vuonna 2019 summaaristen asioiden käsittely keskitettiin yhdeksään käräjäoikeuteen. Summaarisen menettelyn soveltamisalaa koskeva säännös, oikeudenkäymiskaaren (OK) 5:3.1, on ollut voimassa koko ajan asiallisesti muuttumattomana. Pykälä koskee asian vireille panemista niin sanotulla suppealla haastehakemuksella.

Ottaen huomioon, että OK 5:3.1 on ollut jo pitkään voimassa muuttumattomana, on hieman yllättävää, että vasta viime vuosina oikeuskäytännössä on noussut esiin kysymys siitä, voidaanko vahingonkorvausvaatimuksia tutkia summaarisina riita-asioina. Tässä kirjoituksessa käsitelläänkin kysymystä siitä, miten oikeudenkäymiskaaren 5:3.1:ia on perusteltua tulkita sen suhteen, voidaanko vahingonkorvaussaatavaa koskeva kanne nostaa suppean haastehakemuksen muodossa ja käsitellä summaarisena riita-asiana.

(Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2022/10

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.