Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

17.3.2023 17.00 Edilex-sarjan uudessa artikkelissa Jani Kajala käsittelee vastaajan oikeutta hakea valituslupaa KKO:lta ja asianajajan velvollisuutta turvata vastaajan oikeus valitusluvan hakemiseen osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä

Edilex-sarjan uudessa artikkelissa Jani Kajala käsittelee vastaajan oikeutta hakea valituslupaa KKO:lta ja asianajajan velvollisuutta turvata vastaajan oikeus valitusluvan hakemiseen osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä

Rikosasian vastaajan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta vastaajalla voi olla tarvetta hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Valitusluvan hakeminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun vastaajan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä on loukattu rikosprosessin aiemmissa vaiheissa, mutta oikeudenloukkausta ei ole huomattu tai sitä ei ole korjattu. Asianajajan ensisijainen velvollisuus on olla päämiehelleen lojaali sekä valvoa päämiehensä etua ja oikeutta. Asianajajalla voi siis olla tarve pyrkiä korjaamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaus ja hakea valituslupaa KKO:lta päämiehensä edun ja oikeuden turvaamiseksi.

Jani Kajala (OTM, lakimies) on kirjoittanut Edilex-sarjassa (2023/7) julkaistun artikkelin koskien rikosasian vastaajan asianajajan velvollisuutta hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Muutoksenhaussa on kysymys tuomioistuimen ratkaiseman asian saattamisesta ylemmän oikeusasteen tutkittavaksi. Hovioikeuden tuomioon ja päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta (KKO) valittamalla (OK 30:1). Hovioikeuden ratkaisusta valittamista varten on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta valituslupa (besvärstillstånd), jos valitus koskee hovioikeuden muutoksenhakuasteena ratkaisemaa asiaa tai tällaisen asian yhteydessä antamaa ratkaisua (OK 30:2,1). Artikkelissa tarkastellaan kysymystä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja Suomen kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytännön valossa.

Asianajajan ensisijainen velvollisuus on olla päämiehelleen lojaali sekä valvoa päämiehensä etua ja oikeutta. Näin ollen hänen tehtävänään on arvioida muutoksenhaun mahdolliset hyödyt ja haitat. Rikosasian vastaajan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta vastaajalla voi olla tarvetta hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Valitusluvan hakeminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun vastaajan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä on loukattu rikosprosessin aiemmissa vaiheissa, mutta oikeudenloukkausta ei ole huomattu tai sitä ei ole korjattu.

Asianajajalla voi siis olla tarve pyrkiä korjaamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaus ja hakea valituslupaa KKO:lta päämiehensä edun ja oikeuden turvaamiseksi. Asianajajan ammattitaitoon kuuluu kuitenkin tunnistaa tilanteet, joissa korkein oikeus voisi myöntää hänen päämiehelleen valitusluvan OK 30:3 §:n nojalla. Pelkkä päämiehen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen ei riitä, vaan muutoksenhaun tulee koskea lopputulosta ja päämiehellä on oltava muutoksenhakuintressi. Näin on siitä huolimatta, että valituslupaa haettaisiin yksinomaan menettelyllisillä perusteilla, esimerkiksi oikeudenkäynnissä tapahtuneen virheen vuoksi. Muutoksenhakijan tavoittelema lopputulos asianajajan tulee kuitenkin esittää korkeimmalle oikeudelle osoitetussa valituksessa, kun taas valituslupahakemuksessa on esitettävä perusteet sille, että korkein oikeus tutkii valituksen

Kirjoitus etenee siten, että ensin luvussa 2 tutkitaan muutoksenhakuoikeutta osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Sen jälkeen selvitetään luvussa 3 asianajajan velvollisuutta hakea valituslupaa KKO:lta päämiehen edun ja oikeuden turvaamiseksi. Luvussa 4 siirrytään tutkimaan valitusluvan hakemista OK 30:3 §:ssä säädettyjen valitusluvan myöntämisen perusteiden näkökulmasta. Luvussa 5 selvitetään valitusluvan hakemista oikeusapulain tarkoittamana tarpeellisena toimenpiteenä.

Lue koko artikkeli Edilexin Lakikirjastossa:

Edilex-sarjassa julkaistaan asiantuntija-artikkeleita, jotka ovat saatavana vain Edilexissä. Sarjaa on julkaistu vuodesta 2007.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Maijuliina Valkealahti, Edilex-toimitus (maijuliina.valkealahti@edita.fi)

Lähteet: Kuva: Shutterstock 

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.