Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.
Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 15.8.2018. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

23.10.2017 11.31 Asianajaja Heikki Wahlroos: Suullisten käsittelyjen määrää lisättävä veroriidoissa

Asianajaja Heikki Wahlroos: Suullisten käsittelyjen määrää lisättävä veroriidoissa

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteilla uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lakiuudistuksen yhtenä tavoitteena on selkiyttää sitä, milloin hallinto-oikeuksissa järjestetään suullinen käsittely. Uudistus on tarpeellinen, sillä nykyinen menettely on verovelvollisen oikeusturvan kannalta puutteellinen, asianajaja Heikki Wahlroos kirjoittaa Edilexin Vierashuoneessa.

Verotusta koskevat oikeudenkäynnit ovat Suomessa pääsääntöisesti kirjallisia. Hallinto-oikeuksissa suullisia käsittelyjä järjestetään alle 2 %:ssa kaikista verojutuista. Myös niissä jutuissa, joissa verovelvollinen vaatii suullista käsittelyä, se järjestetään keskimäärin harvemmin kuin joka viidennessä jutussa.

Suomen käytäntö poikkeaa merkittävästi muista Pohjoismaista, joissa verojutut käsitellään suullisissa ja julkisissa oikeudenkäynneissä. Ruotsissa suullinen käsittely järjestetään käytännössä verovelvollisen sitä pyytäessä, ja Norjassa ja Tanskassa verojutut käsitellään aina suullisessa oikeudenkäynnissä. Pohjoismaiden lisäksi myös monissa muissa Euroopan maissa verojutut käsitellään tyypillisesti suullisissa oikeudenkäynneissä.

Oikeus suulliseen oikeudenkäyntiin on olennainen osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Oikeus päästä esittämään asia suullisesti tuomareille vaikuttaa voimakkaasti verovelvollisen käsitykseen siitä, onko juttu käsitelty oikeudenmukaisesti. Olen nähnyt käytännön työssä tilanteita, joissa päämies haluaa monta vuotta vireillä olleen veroriidan jälkeen vielä haastaa valtion vahingonkorvausoikeudenkäyntiin, jotta koko asia käydään läpi suullisesti tuomioistuimessa edes kerran.

Verotusta koskevat oikeudenkäynnit poikkeavat monesta muusta hallintoasiasta siten, että kirjallista asiakirja-aineistoa on tyypillisesti saatavilla paljon. Kirjanpitoaineisto, veroilmoitukset ja verotarkastuskertomukset muodostavat pohjan tosiseikkojen arvioinnille. Laaja asiakirja-aineisto ei kuitenkaan korvaa suullista käsittelyä. Kun faktat ovat riidanalaisia, henkilötodistelun vastaanottaminen suullisessa käsittelyssä voi olla välttämätöntä totuuden löytämiseksi.

Hallituksen esitys uudeksi laiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvan hallituskauden aikana. Lausuntokierros hallituksen esityksen luonnoksesta on päättynyt 13.6.2017. Käytännössä hallituksen esitys on kirjoitettu siten, ettei suullisten käsittelyiden määrä juurikaan kasvaisi veroasioissa. Lähinnä tavoitteena on yhdenmukaistaa suullisten käsittelyiden järjestäminen ja niitä koskevien pyyntöjen hylkääminen eri hallinto-oikeuksien välillä.

Valmisteilla olevaa lainsäädäntöhanketta tulee jatkaa siten, että verovelvollisten oikeusturva paranee ja verojuttuja koskeva oikeudenkäyntimenettely saatetaan pohjoismaiselle tasolle. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että suullinen käsittely järjestetään hallinto-oikeudessa aina verovelvollisen sitä pyytäessä, kun kyse on kirjallisen aineiston uskottavuuden arvioinnista. Käytännössä kyse on tilanteista, joissa faktat ovat riidanalaiset. Vähintään näin tulisi toimia silloin, kun asiassa on määrätty rikosoikeudelliseen seuraamukseen rinnastuva veronkorotus. Edellä mainittu linjaus tulee kirjoittaa selvästi esiin hallituksen esityksen perusteluihin.

Hallinto-oikeuksilla tulee olla riittävät resurssit suullisten oikeudenkäyntien järjestämiseksi ilman että käsittelyajat pitenevät. Intressiltään pienet tai muutoin selvät jutut voidaan jatkossakin käsitellä kirjallisesti.

Suullisten käsittelyjen määrän lisääminen hallinto-oikeuksissa parantaisi verovelvollisten oikeusturvaa ja luottamusta oikeuslaitokseen, ja vähentäisi tarvetta hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Heikki Wahlroos
asianajaja
Borenius Asianajotoimisto Oy

Lue myös


Kirjoita Edilexiin

Lakikirjat

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.