Vahingonkorvauslaki 412/1974VKL, VahKL, VahKorvL, VahL, VahingonkorvausL

Hallinnonala: Oikeusministeriö
Hallituksen esitys: HE 187/1973
Antopäivä: 31.5.1974
Voimassa: 1.9.1974 -

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämä säädös muuttaa seuraavia säädöksiä

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

  • HE 187/1973
    Hallituksen esitys eduskunnalle vahingonkorvausta koskevaksi lainsäädännöksi
    Hyväksytty 412/1974

Muutossäädöksiin liittyvät