Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Sotaväen rikoslaki (kumottu) 71/1919

Kumoava säädös

 • 321/1983
 • Laki rikoslain täydentämisestä sotilasrikoksia koskevilla säännöksillä
 • Voimassa: 1.1.1984 -

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

 • HE 85/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain täydentämisestä sotilasrikoksia koskevilla säännöksillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 321/1983

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 84/1980 Hallituksen esitys eduskunnalle rikosten yhtymistä koskevan lainsäädännön uudistamisesta.Rauennut
 • HE 125/1975 vp II Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun ja siihen liittyvien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty 468/1976
 • HE 108/1975 vp II Hallituksen esitys eduskunnalle ehdollista rangaistusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.Hyväksytty 136/1976
 • HE 158/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksestaHyväksytty 5/1975
 • HE 241/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten rankaisemista koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 989/1974
 • HE 187/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle vahingonkorvausta koskevaksi lainsäädännöksiHyväksytty 412/1974
 • HE 239/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle vapausrangaistuksia ja niiden täytäntöönpanoa rangaistuslaitoksissa sekä tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Hyväksytty 623/1974
 • HE 142/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen 7 :n 2 momentin kumoamisesta sekä laiksi sotaväen rikoslain 147 :n muuttamisestaRauennut
 • HE 80/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiopäiväjärjestyksen ja eräiden muiden lakien muuttamisestaHyväksytty 745/1971
 • HE 94/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotaväen rikoslain sekä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisestaHyväksytty 1/1972
 • HE 68/1966 Hallituksen esitys eduskunnalle henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta.Hyväksytty 493/1969
 • HE 72/1954 Hallituksen esitys n:o 72 (1954vp) laeiksi sotaväen rikoslain sekä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta ynnä laiksi sodan aikana eristettyjä henkilöitä ja miehitetyn alueen asukkaita koskevasta oikeudenkäynnistä ja heihin sovellettavista rangaistuksista.Hyväksytty 21/1955
 • HE 16/1953 Hallituksen esitys n:o 16 (1953vp) nuoria rikoksentekijöitä sekä eräitä rangaistusseuraamuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta.Hyväksytty 496/1953
 • HE 74/1945 Hallituksen esitys n:o 74 (1945vp) laiksi rikoslain 28, 29, 31 ja 32 luvun sekä sotaväen rikoslain ja ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 457/1946
 • HE 49/1944 Hallituksen esitys n:o 49 (1944vp) laiksi sotaväen rikoslain muuttamisesta.Hyväksytty 426/1944
 • HE 140/1943 Hallituksen esitys n:o 140 (1943vp) laeiksi sotaväen rikoslain ja yleisen rikoslain muuttamisesta.Hyväksytty 155/1944
 • HE 6/1942 Hallituksen esitys n:o 6 (1942vp) laiksi sotaväen rikoslain muuttamisesta.Hyväksytty 215/1942
 • HE 94/1941 Hallituksen esitys n:o 94 (1941vp) laeiksi sotaväen rikoslain sekä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 720/1941
 • HE 77/1941 Hallituksen esitys n:o 77 (1941vp) laiksi sotaväen rikoslain muuttamisesta.Hyväksytty 680/1941
 • HE 159/1940 Hallituksen esitys n:o 159 (1940vp) laiksi sotaväen rikoslain muuttamisesta.Hyväksytty 798/1940
 • HE 138/1940 Hallituksen esitys n:o 138 (1940vp) laiksi sotaväen rikoslain muuttamisesta.Hyväksytty 721/1940
 • HE 72/1939 Hallituksen esitys n:o 72 (1939vp) laiksi eräiden rikosasiain käsittelystä sodan aikana sekä laiksi sotaväen rikoslain 6 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 4/1940
 • HE 24/1939 Hallituksen esitys n:o 24 (1939vp) rikoslain 12, 40 ja 42 luvun sekä sotaväen rikoslain 7 luvun muuttamisesta.Hyväksytty 344/1939
 • HE 9/1939 Hallituksen esitys n:o 9 (1939vp) rikosten uusimista ja rangaitusten yhdistämistä koskevan lainsäädännön uudistamisesta.Hyväksytty 403/1939
 • HE 16/1932 Hallituksen esitys n:o 16 (1932vp) laiksi sotaväen rikoslain muuttamisesta.Hyväksytty 221/1932
 • HE 22/1923 Hallituksen esitys n:o 22 (1923vp) laiksi eräiden sotaväen rikoslain pykälien muuttamisesta.Hyväksytty 51/1924
 • HE 45/1921 Hallituksen esitys n:o 45 (1921vp) laiksi sotaväen rikoslain 1 luvun 3 §:n sekä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 3/1922
 • HE 1/1921 Hallituksen esitys n:o 1 (1921vp) uudesta asevelvollisuuslaista.Hyväksytty 165/1922

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.