Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kauppalain poissulkevien ehtojen vaikutukset liikesopimuksissa – kauppalain täydellisen poissulkemisen mahdollisuus lain sisältämien yleisten periaatteiden valossa

Piikki, Anni

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Kauppalaki mahdollistaa sen säännöksistä poikkeavan sopimisen. Liike-elämän moninaisten sopimusten kannalta on katsottu olevan välttämätöntä, että osapuolet voivat sopia yksittäisistä kysymyksistä myös kauppalain säännöksistä poikkeavasti. Mahdollisuus kauppalaista poikkeamiseen on johtanut liike-elämän tietyillä osa-alueilla käytäntöön, että sopimukseen otetaan nimenomainen ehto siitä, ettei kauppalaki sovellu. Yksittäinen kauppalain poissulkeva ehto ei kuitenkaan sellaisenaan tarjoa sopimukselle kauppalain säännöksille vaihtoehtoista materiaalia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kauppalain poissulkevien ehtojen vaikutuksia, niiden mahdollisia riskejä ja hyötyjä sekä niiden tyypillistä ilmenemistä liikesopimuksissa. Tutkimuksen ydinkysymys palautuu lopulta siihen, ovatko kauppalain poissulkevat ehdot tehokkaita ottaen huomioon lain säännösten sisältämät yleiset periaatteet, toisin sanoen onko kauppalakia mahdollista tosiasiassa sulkea kokonaan pois. Onko kauppalain poissulkeminen mahdollista – ja toisaalta kannattavaa? (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.