Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 476/2022 saakka.

Kauppalaki 27.3.1987/355

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala

1 §

Tämä laki koskee irtaimen omaisuuden kauppaa.

Laki koskee soveltuvin osin myös irtaimen omaisuuden vaihtoa.

Laki ei koske toisen maalla olevan rakennuksen taikka kiinteän laitoksen tai rakennelman luovutusta, jos samalla luovutetaan käyttöoikeus maahan.

Ks. lahjasta LahjanlupausL 625/1947, kiinteistön kaupasta Maakaari 540/1995 ja asunnon kaupasta AsuntokauppaL 843/1994.

2 §

Lakia sovelletaan valmistettavan tavaran tilaukseen vain, jollei tilaajan ole toimitettava olennaista osaa tarveaineista. Lakia ei sovelleta sopimukseen rakennuksen taikka muun maalla tai vedessä olevan kiinteän laitoksen tai rakennelman rakentamisesta.

Lakia ei sovelleta sopimukseen, jonka mukaan tavaran toimittajan on myös suoritettava työtä tai muu palvelus, jos palvelus muodostaa pääosan hänen velvollisuuksistaan.

Ks. työnteosta TyösopimusL 55/2001 1 luku 1 §.

Sopimusvapaus

3 §

Lain säännöksiä ei sovelleta, mikäli sopimuksesta, sopijapuolten omaksumasta käytännöstä taikka kauppatavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä sopijapuolia sitovana, johtuu muuta.

Ks. esim. L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929, Kauppakaari 3/1734 ja L osamaksukaupasta 91/1966.

Kuluttajakauppa

4 §

Lain säännöksiä ei sovelleta, mikäli kuluttajansuojalaista (38/78) johtuu muuta.

Kansainvälinen kauppa

5 §

Eräistä kansainvälisistä kaupoista säädetään erikseen.

Ks. Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) SopS 50/1988 ja L kansainvälisluontoiseen irtainten esineiden ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.