Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Verotusvallan tasapuolinen jakautuminen poismuuttotilanteissa

Kananoja, Visa

Oikeus 3/2019 s. 244–264
5.11.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

EU:n keskeisimpiä poliittisia ideoita on ollut jäsenvaltioiden välisten sisämarkkinoiden luominen ja sisäisten rajojen poistaminen. Tavoitetta on pidetty häkellyttävänä, sillä kansalliset tuloverosäännökset

perustuvat tyypillisesti verotusvallan turvaamiseen rajat ylittävissä tilanteissa. Tämä on ollut omiaan luomaan merkittävän jännitteen yksittäisen jäsenvaltion fiskaalisten intressien ja vapaaseen liikkuvuuteen perustuvien sisämarkkinoiden välillä. Artikkelissa jännitettä tarkastellaan yritysten maastapoistumisverotuksen

ja jäsenvaltioiden verosuvereniteetin näkökulmasta vertailemalla ensin yksittäisen jäsenvaltion verovaatimusten oikeutusta sisämarkkinoiden luomiin rajoituksiin ja tarkastelemassa sitten veronkiertodirektiivin

vaikutusta asetelmaan. Maastapoistumisverotus onkin parhaillaan taitekohdassa, jossa siirrytään aiemmasta perusvapauksien tulkinnasta sekundaarilainsäädännön noudattamiseen. Tarkastelu rakentuu EUT:n

hyväksymien sijoittautumisvapauden rajoitusperusteiden, erityisesti verotusvallan tasapuolisen jakautumisen turvaamisen ympärille. Artikkelissa tunnistetaan positiivisen ja negatiivisen integraation vaikutus jännitteen lievenemiseen ja veropoliittiseen kilpailuun. Siitä huolimatta, että sisäisiä rajoja ei alun perin ollut määrä olla, artikkelissa havaitaan sisämarkkinoille tosiasiassa muodostuneen välitöntä verotusta koskeva veroraja. Vaatimukset verotusvallan tasapuolisesta jakautumisesta nähdään oikeudenmukaiseksi tavoitteeksi,

jonka saavuttaminen edellyttää jäsenvaltioiden verojärjestelmien johdonmukaisuutta. Vaikka tarkastelu keskittyy yritysverotukseen, aihe on ajankohtainen laajemminkin, sillä pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa sovittiin luonnollisia henkilöitä koskevan maastapoistumisveron selvittämisestä. Tutkimus on oikeusteoreettinen ja näkökulmaltaan veropoliittinen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.