Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

"The principle is not adequately understood" – lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamasta palautteesta

Hakalehto, Suvianna

Oikeus 4/2017 s. 490–498
22.12.2017
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989 ja se tuli Suomessa voimaan vuonna 1991. Kun valtio ratifioi ihmisoikeussopimuksen, sille syntyy velvollisuus täytäntöönpanna sopimus. Suomella on ollut neljännesvuosisata aikaa panna lapsen oikeuksien sopimus täytäntöön lainsäädännössä, lainkäytössä ja viranomaistoiminnassa. Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää lukuisia toimenpiteitä, ammattilaisten kouluttamista sopimuksen huomioon ottamiseen ja soveltamiseen sekä tiedottamista sopimuksesta kaikille, joita se koskee. Täytäntöönpanon voi katsoa olevan varsin työlästä. Täytäntöönpanon laiminlyönnistä ei seuraa sanktioita. Kirjoituksessa tarkastellaan lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamissa päätelmissä ja suosituksissa esiin nostamia lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanotoimiin liittyviä haasteita. Kirjoituksessa pohditaan myös, miten Suomessa voitaisiin lisätä tämän komitean antaman ohjeistuksen huomioon ottamista sopimuksen toteuttamisessa. Kirjoituksessa keskitytään komitean yleiskommentissa nro 5 käsittelemiin yleisiin täytäntöönpanotoimiin. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.