Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Hallintoasian selvittämisvelvollisuus ja siihen liittyvä tiedonhankinta

Kurvinen, Evgeniya – Muukkonen, Matti – Voutilainen, Tomi

Oikeus 3/2022 s. 381–403
31.10.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Hallintolain (434/2003) 31 §:ssä säädetään hallintoasian selvittämisvelvollisuudesta. Sääntelyn lähtökohtana on, että laittaessaan vireille asiaansa asianosaisella on velvollisuus esittää selvitystä vaatimuksiensa tueksi. Viranomainen on kuitenkin vastuussa asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä, jotta kussakin asiassa saavutetaan aineellisesti oikea ratkaisu. Tämä edellyttää, että viranomainen hankkii asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Tässä artikkelissa tarkastellaan, millä edellytyksillä viranomainen voi hankkia tietoja asianosaiselta ja muilta kuin asianosaiselta hallintolaissa tarkoitetun selvittämisvelvollisuuden toteuttamiseksi. Artikkelin tarkoituksena on muodostaa kokonaiskäsitys hallintoviranomaisen mahdollisuuksista hankkia tietoja ja selvityksiä asianosaiselta, toiselta viranomaiselta, ulkomaan viranomaiselta sekä avoimista lähteistä ja sosiaalisesta mediasta selvittämisvelvollisuuden toteuttamiseksi. Tutkimus osoittaa, että hallintolaissa ja erityislainsäädännössä säädetyt hallintoasian selvittämiseen liittyvät säännökset eivät yksin ohjaa selvittämisvelvollisuuden toteuttamista. Selvittämisvelvollisuuden toteuttamista nimittäin ohjaavat ja velvoittavat myös tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset ja velvoitteet. Niiden tarkoituksena on turvata yksilöiden perusoikeuksien toteutuminen erilaisissa tietojenkäsittelytilanteissa. Menetelmällisesti tutkimus on lainopillinen.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.