Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vastustamisoikeus ja verotustietojen luovuttaminen – julkisuusperiaatteen, tietosuojalainsäädännön ja journalistisen poikkeuksen arviointia

Korpisaari, Päivi – Kukorelli, Floora

Liikejuridiikka 2/2021 s. 189–220
14.9.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään perusoikeuksina turvattuja sananvapautta, julkisuusperiaatetta ja henkilötietojen suojaa. Arvioimme myös journalistista poikkeusta, jonka nojalla valtaosa henkilötietojen suojaa koskevasta sääntelystä ei sovellu journalistisiin toimijoihin. Erityisesti pohdimme sitä, miten raakadatan julkaisemisen ja journalismin raja määrittyy. Lisäksi arvioimme, voidaanko verottajan toimintaa pitää journalistiseen tarkoitukseen tapahtuvana sen luovuttaessa verotietoja tiedotusvälineille mediapalveluna. Tällöin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta ei voitaisi soveltaa mediapalveluna tehtäviin luovutuksiin. Esille nousee myös journalistisen toimijan käsitteen muutos viime vuosina, etenkin internetin käytön lisääntymisen vuoksi.

Artikkelin ydin muodostuu yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisen vastustamisoikeuden tarkastelusta verokoneiden kontekstissa. Kahden viimeisen verovuoden aikana verohallinto on tarjonnut verovelvollisille mahdollisuuden vastustaa omien verotustietojensa luovuttamista ns. mediapalveluna tiedostusvälineille. Linjaus on herättänyt paljon huomiota ja kritiikkiä etenkin tiedotusvälineissä, joissa vastustamisoikeuden on nähty vaarantavan median roolia vallan vahtikoirana. Keväällä 2021 Helsingin hallinto-oikeus antoi seitsemän päätöstä, joiden mukaan tieto vastustamisoikeutta käyttäneistä on julkista, ja pyydettäessä tiedotusvälineiden saatavissa, mikä tosiasiallisesti tekee vastustamisoikeuden käytön tehottomaksi.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.