Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Nenonen, Anne

Lakimies 2/2015 s. 249–256
22.4.2015
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

Julkisia hankintoja koskeva sääntely on merkittävästi vahvistanut tarjouskilpailuihin osallistuvien tarjoajien oikeudellista asemaa. Euroopan unionin oikeuteen pohjautuvissa hankintalaeissa on säädetty hankintojen kilpailuttamisvelvollisuudesta, hankintojen tekemistä koskevista menettelytavoista ja oikeusturvakeinoista. Hankintalain ja sen mukaisten oikeussuojakeinojen soveltamisala on muuttunut useampaan otteeseen lainsäädännön voimassaoloaikana. Nykyisin voimassa olevan hankintalain soveltamisen rajana ovat kansalliset kynnysarvot, jotka ovat huomattavasti EU-kynnysarvoja alempia. Erityisalojen hankintalaki koskee puolestaan EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Kysymys hankintalain soveltamisalasta ja kansallisten kynnysarvojen suuruudesta on edelleen ajankohtainen. Euroopan unionin hankintadirektiiviuudistus edellyttää hankintalakien uudistamista. Tässä yhteydessä on noussut esille myös kysymys kansallisten kynnysarvojen korottamisesta. Hankintalain oikeussuojakeinojen soveltamisalan rajaaminen johtaa kysymykseen siitä, onko ja millaista oikeussuojaa annettava hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa. Voiko hallintolainkäyttölain mukainen hallintovalitus ja kuntalain mukainen kunnallisvalitus olla käytettävissä oleva oikeussuojakeino ja voidaanko niitä käyttämällä saada tehokasta oikeussuojaa? (Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.