Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Lainvalmistelun oikeudelliset puitteet

Hämäläinen, Hanna – Salminen, Janne

Lakimies 2/2024 s. 194–222
16.4.2024
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan lainvalmisteluprosessin sääntelyä oikeudelliselta kannalta. Artikkeli esittää kysymyksen, miten lainvalmistelua säännellään oikeudellisesti ja mitä hyvä lainvalmistelutapa tämän sääntelyn mukaan tarkoittaa ylimpien laillisuusvalvojien ja perustuslakivaliokunnan lainvalmistelua koskevien kannanottojen perusteella. Tarkastelun pääpaino on menettelyissä. Vaikka eduskunta säätää lait, käytännössä lakien keskeissisältö tehdään valtioneuvoston piirissä. Koska lakiehdotuksen valmistelulla on tärkeä merkitys myöhemmän käsittelyn kannalta, artikkelissa keskitytään eduskuntakäsittelyä edeltävään valmisteluun. Prosessin oikeudellisten puitteiden tutkimiseksi kartoitetaan säännösten lisäksi kansallisia ja kansainvälisiä valmisteluohjeita ja -suosituksia. Aineistona käytetään lainsäädännön ja siihen liittyvän valmisteluaineiston sekä oikeuskirjallisuuden ohella erityisesti perustuslakivaliokunnan ja ylimpien laillisuusvalvojien 2000-luvun kannanottoja. Niiden avulla pyritään ennen kaikkea täsmentämään tarkasteltua oikeudellista sisältöä. Lisäksi tuodaan esiin huomioita lainsäädännön arviointineuvoston vuosikertomuksista. (Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.