Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (gäller till 31.12.2020) 30.12.2014/1444

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande, betalning och användning i enlighet med statsbudgeten av den finansiering som Innovationsfinansieringsverket Business Finland (finansieringsverket) beviljar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. (1.2.2018/125)

Stödet är förenligt med den inre marknaden i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen). Bestämmelser om beviljande, betalning och användning av stödet finns i ovannämnda förordning.

Denna förordning tillämpas också på samfinansierade projekt mellan finansieringsverket och Europeiska unionen samt Europeiska atomenergigemenskapen. (1.2.2018/125)

Finansieringsverket och aktiebolaget Business Finland Ab kan bevilja företag finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. På beviljande, betalning och användning av stöd av mindre betydelse tillämpas bestämmelserna i 3 § 1 mom. samt 4 och 5 §. (1.2.2018/125)

Finansieringsverket kan bevilja företag finansieri...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.