Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om stödjande av skärgårdstransporter 30.5.2002/449

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § 3 mom. lagen den 18 december 1981 om regionalt stödjande av transporter (954/1981), sådant detta lagrum lyder i lag 1008/2001:

1 §

För varutransporter i Finland som börjar på sådana utanför landskapet Åland belägna öar med fast bosättning vilka saknar fast vägförbindelse och vilka med stöd av lagen om regional utveckling (1135/1993) har hänförts till utvecklingsområdets I och II stödområde (skärgårdstransporter), kan transportstöd betalas med ett anslag som för detta ändamål har tagits in i statsbudgeten i enlighet med vad som bestäms i denna förordning.

Bestämmelser om de parter och transporter som är berättigade till stöd för skärgårstransporter, om givande av förhandsbesked, besvärsrätt, utfärdande av närmare bestämmelser samt om övervakning, granskning och återkrav av stöd ingår i 6 §, 7 § 1 mom., 8―9, 11, 12 a och 15―19 § lagen om regionalt stödjande av transporter (954/1981).

Stöd för skärgårdstransporter betalas som sådant de minimis -stöd som avses i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

2 §

Transportstöd betalas för sådana minst 65 kilometer långa lastbils- och vattentransporter till en annan ö eller till fastlandet som börjar inom i 1 § avsedda områden samt för transporter som utgör kombinationer av dessa sinsemellan eller med järnvägstransporter. På ansökan kan transportstöd betalas också för transporter som är kortare än vad som avses ovan, om exceptionellt höga transportkostnader eller andra speciella förhållanden förutsätter detta....

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.