Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om regionalt stödjande av transporter 18.12.1981/954

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (21.12.2000/1185)

För varutransporter i Finland, vilka börjar inom områden som närmare fastställs genom förordning av statsrådet, kan av statens medel betalas transportstöd enligt denna lag.

Transportstöd kan också betalas för varutransporter i Finland som börjar på öar med fast bosättning vilka saknar fast vägförbindelse, med undantag av varutransporter på Åland (skärgårdstransporter). På det stöd som skall betalas för skärgårdstransporter tillämpas 6 §, 7 § 1 mom., 8–9, 11, 12 a samt 15–19 §. (16.11.2001/1008)

Närmare bestämmelser om de områden och produkter som omfattas av stödet för skärgårdstransporter, stödets storlek, behandlingen av stödansökningarna samt om ansökan om, beviljande och utbetalning av stöden utfärdas genom förordning av statsrådet. (16.11.2001/1008)

2 § (9.8.1996/613)

Transportstöd kan betalas

1) för minst 266 kilometer långa järnvägs- och lastbilstransporter,

2) för sammanlagt minst 266 kilometer långa järnvägs- och lastbilstransporter som bildar en sammanhängande transportkedja,

3) för den del av en transportsträcka som sker inom landet av sådana minst 266 kilometer långa transporter som börjar på Nordkalotten i Finland och går till Nordkalotten i ett annat land eller via detta område för vidarebefordran, så som närmare stadgas i 10 § 3 och 4 mom.,

4) för verksamheter i hamnen som sker

a) i Sastmola kommun och norrom denna belägna hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken,

b) i hamnar eller på skeppningsställen inom Saimens vattendragsområde.

Ansluter sig sådana hamnverksamheter som avses i 1 mom. till en järnvägs- eller lastbilstransport, kan transportstöd betalas...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.