Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden 21.6.2000/609

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 22 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 kap

Allmänt

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på följande åtgärder enligt nedan nämnda lagrum i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen:

1) uppgörandet av planer och genomförandet av program enligt 8 a § 1 och 2 mom.,

2) investeringar enligt 10 § 1 mom. 1 punkten och stöd för unga jordbrukares etablering enligt 2 punkten i momentet,

3) genomförandet av stödsystem enligt 10 § 1 mom. 3–5 punkten,

4) genomförandet av sådana företagsprojekt enligt ett gemenskapsinitiativprogram som avses i 10 § 3 mom.,

5) genomförandet av allmänna utvecklingsprojekt enligt 13 §,

6) genomförandet av nationellt finansierade stöd enligt 16 §,

6 a) förhöjt finansieringsstöd enligt 17 §, (19.5.2004/388)

7) förvärv av fastighet enligt 21 § och bostadsfinansiering enligt 22 §, samt

8) statsborgen enligt 32 §.

(8.5.2002/356)

På vattentillgångsprojekt tillämpas denna förordning till den del stöd inte kan beviljas enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) eller statsrådets förordning om stödjande av vattendragsåtgärder (651/2001). Denna förordning tillämpas dock när det är fråga om ett fastighetsbestämt, för två eller flera fastigheter gemensamt projekt för vattentjänster på ett landsbygdsområde, samhällenas mindre projekt för vattentjänster eller ett projekt för vattentjänster som gagnar ett gränsöverskridande samarbete vid genomförandet av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III. (14.12.2006/11...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.