Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Elmarknadslag (upphävt) 17.3.1995/386

Denna lag har upphävts genom L 9.8.2013/588, som gäller fr.o.m. 1.9.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Lagens syften (21.12.2004/1172)

Avsikten med denna lag är att säkerställa förutsättningarna för en effektiv elmarknad så att tillgången på el till ett skäligt pris och med tillräckligt god kvalitet kan tryggas. De främsta metoderna för att uppnå detta är att trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens vid produktionen och försäljningen av el samt att upprätthålla skäliga och jämlika principer för tjänsterna inom elnätsverksamheten.

Företagen på elmarknaden har till uppgift att sörja för de tjänster som sammanhänger med kundernas elanskaffning samt att främja en effektiv och sparsam användning av elektricitet både i sin egen och i kundernas verksamhet.

2 §

Lagens tillämpningsområde (21.12.2004/1172)

Denna lag tillämpas på elmarknaden varmed avses produktion, import, export, överföring och försäljning av el.

Bestämmelserna i 2 och 3 kap. samt 36 och 36 a § tillämpas inte på försvarsförvaltningens elnät och kraftverk. (21.12.2004/1172)

Bestämmelserna i denna lag om nätinnehavare tillämpas på en sammanslutning eller inrättning som utövar tillståndspliktig elnätsverksamhet och i sin besittning har ett elnät, om inte elmarknadsmyndigheten har fattat ett beslut om att befria nätinnehavaren från tillståndsplikten. (6.6.2003/444)

Bestämmelserna i denna lag om minutförsäljare tillämpas på en elförsäljare som säljer el direkt till elanvändarna via en distributionsnätsinnehavares distributionsnät, om inte något annat bestäms nedan. (6.6.2003/444)

3 §

Definitioner (21.12.2004/1172)

I denna lag avses med

1) elnät en för e...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.