Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) 2019/945 miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä ja kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjistä 12.3.2019

EUVL L 152 11.6.2019

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 ( EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.) ja erityisesti sen 58 ja 61 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien, joiden toiminta aiheuttaa pienimmät riskit ja jotka kuuluvat toimintakategoriaan ”avoin”, ei pitäisi kuulua ilmailualan perinteisten vaatimustenmukaisuusmenettelyjen piiriin. Näiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien osalta olisi käytettävä asetuksen (EU) 2018/1139 56 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta vahvistaa yhteisön yhdenmukaistamislainsäädäntö. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa vaatimukset, joilla puututaan näiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien toimintaan liittyviin riskeihin ottaen täysimääräisesti huomioon muu sovellettava unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö.

(2) Vaatimusten olisi koskettava asetuksen (EU) 2018/1139 55 artiklassa säädettyjä keskeisiä vaatimuksia erityisesti niiden ominaisuuksien j...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.