Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

Suuntaviivat 2006/C 210/02 asetuksen n:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (sakkosuuntaviivat)

EUVL C 210 1.9.2006

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Johdanto

1. Asetuksen N:o 1/2003 (Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16. joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus ( EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).) 23 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, että komissio voi päätöksellään määrätä yrityksille tai yritysten yhteenliittymille sakon, jos ne tahallisesti tai tuottamuksellisesti rikkovat perustamissopimuksen 81 artiklan tai 82 artiklan määräyksiä.

2. Käyttäessään sakkojen määräämistä koskevaa toimivaltaansa komissiolla on runsaasti harkintavaltaa (Ks. esimerkiksi asiat C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P – C-208/02 P ja C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S ym. v. komissio, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 28.6.2005, Kok. 2005, s. I-5425, 172 kohta.) asetuksessa N:o 1/2003 säädetyissä rajoissa. Komissio ottaa ensiksi huomioon rikkomisen vakavuuden ja keston. Sakon määrä ei saa ylittää asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädettyjä enimmäismääriä.

3. Varmistaakseen päätöstensä avoimuuden ja puolueettomuuden komissio antoi 14. tammikuuta 1998 sakkojen laskentaa koskevat suuntaviivat. (Suuntaviivat asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan ja EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennassa ( EYVL C 9, 14.1.1998).) Kun suuntaviivoja on nyt sovellettu yli kahdeksan vuotta, komissiolla on riittävästi kokemusta sakkojen määräämisessä noudattamiensa menettelytapojen kehittämistä ja hiomista varten.

4. Komiss...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.