Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NAs (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002

EYVL L 1 4.1.2003

Ks. KilpailuL 948/2011.

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 83 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 284),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( EYVL C 72 E, 21.3.2002, s. 305),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( EYVL C 155, 29.5.2001, s. 73),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sellaisen järjestelmän aikaansaamiseksi, jolla varmistetaan, että kilpailu yhteismarkkinoilla ei vääristy, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa on sovellettava yhteisössä tehokkaasti ja yhtenäisesti. Perustamissopimuksen 81 ja 82 (Asetuksen N:o 17 nimike on mukautettu EY:n perustamissopimuksen artikloiden Amsterdamin sopimuksen 12 artiklan edellyttämän uudelleen numeroinnin ottamiseksi huomioon; alkuperäinen viittaus oli perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklaan) artiklan ensimmäinen täytäntöönpanoasetus eli 6 päivänä helmikuuta 1962 annettu neuvoston asetus N:o 17 (EYVL 13, 21.2.1962, s. 204/62, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1216/1999 ( EYVL L 148, 15.6.1999, s. 5)) on mahdollistanut sellaisen yhteisön kilpailupolitiikan kehittymisen, joka on edistänyt kilpailukulttuurin leviämistä yhteisössä. Saatuje...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.