Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EY) N:o 773/2004 EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta 7.4.2004

EUVL L 123 27.4.2004

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 ( EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin on muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 ( EUVL L 68, 6.3.2004, s. 1).) ja erityisesti sen 33 artiklan,

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 komissiolle annetaan valtuudet säännellä perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamismenettelyjen tiettyjä osia. On tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat komission menettelyn aloittamista sekä kantelujen käsittelyä ja osapuolten kuulemista.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1/2003 mukaan kansallisten tuomioistuinten on vältettävä tekemästä päätöksiä, jotka voisivat olla ristiriidassa komission saman asian osalta harkitsemien päätösten kanssa. Mainitun asetuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaan kansalliset kilpailuviranomaiset menettävät toimivaltansa, kun komissio aloittaa asetuksen (EY) N:o 1/2003 III luvun nojalla tehtävään päätökseen tähtäävän menettelyn. Tässä yhteydessä on tärkeää, että ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.