Edilexissä on huoltokatko torstaina 25.4.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Vertaisarvioitu

Onko koronapandemia heikentänyt vaikutusarviointien toteuttamista? – Kvantitatiivinen analyysi vuoden 2020 hallituksen esityksistä

Vartiainen, Niko – Härkönen, Hanna-Riitta

Artikkelit 2.11.2022, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Lainsäädännön instrumentalistisuus on näkynyt keväällä 2020 käynnistyneen koronapandemian hoitamisen myötä eri maiden hallitusten käyttäessä lainsäädännöllisiä instrumentteja hillitäkseen koronaviruksen leviämistä. Esimerkiksi Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, muun muassa elinkeinonvapautta rajoitettiin voimakkaasti ihmisten lähikontaktien vähentämiseksi. Koronakriisin kohdalla sääntelytoimenpiteiden yhteiskunnallinen merkitys on ollut poikkeuksellisen huomattava. Näin ollen vaikutusarvioinnin merkityksen lainvalmisteluprosesseissa voidaan nähdä jopa korostuneen entisestään.

Koronapandemiaan liittyvälle lainvalmistelulle ja sitä kautta myös vaikutusarvioinnille on ollut ominaista poikkeuksellinen kiireellisyys ja epävarmuus. Kiireellisyys on näkynyt konkreettisesti esimerkiksi oikeusministeriön antamissa suosituksissa koskien poikkeusolojen lainvalmistelua. Suositusten mukaan esimerkiksi lausuntokierros voitiin tilanteen vaatiessa jättää toteuttamatta ja lakisääteisistä kuulemisvelvoitteiden toteutustavoista joustaa. Toisaalta ohjeistuksissa tuotiin esille, että poikkeusoloissakin erityisen tärkeää oli huolehtia siitä, että eduskunta saa tarvittavat ja riittävät tiedot päätösten tekemiseksi. Kiireellisyys on näkynyt myös kansainvälisessä lainvalmistelussa ja OECD:n (2020b) mukaan eri maissa on koronasääntelyn osalta joustettu vaikutusarviointiin liittyvissä menettelyissä.

Tässä tutkimuksessa tutkitaan koronapandemiaan liittyvää lainsäädännön vaikutusarviointia kvantitatiivisin menetelmin vuoden 2020 valtiopäivillä annettujen hallituksen esitysten perusteella. Tarkoituksena on analysoida, onko pandemian mukanaan tuoma kiireellisyys ja epävarmuus näkynyt lainvalmistelun laadussa vaikutusarviointien toteuttamisen näkökulmasta vertaamalla koronaan liittyviä hallituksen esityksiä muihin saman vuoden valtiopäivillä annettuihin esityksiin. Tutkimuskysymys voidaan esittää seuraavasti: Miten lainsäädännön vaikutusarvioinnit on toteutettu koronapandemiaan liittyvässä lainvalmistelussa verrattuna muuhun samaan aikaan toteutettuun lainvalmisteluun?

(Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2022/41

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.