Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

Yhteistyön rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä ja käytännöissä

Tuulari, Saara – Kemppainen, Tarja

Artikkelit 27.5.2022, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Sosiaalityö rakentuu yhä enenevissä määrin yhteistyölle, jota myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksella (sote-uudistus) halutaan vahvistaa. Nykyisessä sosiaalialan lainsäädännössä velvoitetaan laajasti monialaiseen yhteistyöhön viranomaisten ja muiden tahojen välillä. Tässä artikkelissa käsitellään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä, sen sääntelyä ja toteutumista käytännössä. Artikkelissa tarkastellaan lainsäädännössä asetettuja yhteistyövelvoitteita ja yhteistyön mahdollisuuksia sekä dokumentointiin ja salassapitoon liittyviä kysymyksiä kuntien sosiaalityössä ja terveydenhuollossa. Alojen keskeiset yleislait ovat sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki, joiden yhteistyösäännöksiä vertaillaan ja luokitellaan artikkelissa kolmeen eri pääkategoriaan säännösten sisällön perusteella. Sääntelyä tarkastellaan yhteistyötä ohjaavana ja mahdollistavana rakenteellisena tekijänä, ja tapausesimerkkinä käytetään §OHOVA-hankkeessa saatua tietoa Kittilän kunnan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välisestä yhteistyöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.