Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tuottajavastuu ja tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto – Jätelain 47 § kiertotalouden innovaatioiden kasvuympäristön näkökulmasta

Kaisto, Janne – Paukku, Eelis

Artikkelit 21.7.2020, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan erityisesti kotitalouksista, mutta myös elinkeinonharjoittajien toiminnasta syntyvien materiaalivirtojen hyödyntämisen oikeudellisia haasteita siten, että päähuomion kohteena ovat jätelaista mahdollisesti seuraavat rajoitukset. Kirjoitus käsittelee pääasiallisesti jätelain 6 luvussa säännellyn tuottajavastuun alaisia jätteitä. Keskeinen tarkastelun kohteena oleva säännös on JäteL 47 §, jonka ensimmäisessä momentissa lähdetään siitä, että tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Tarpeen mukaan huomiota kiinnitetään myös jätelain jätehuoltoa koskevaan järjestelmään laajemminkin.

Kirjoituksessa tarkastellaan sekä voimassaolevaa oikeutta että myös sen kehitystarpeita. Pääasiallisia tutkimuskysymyksiä ovat:
1. Millaisten kriteerien perusteella jokin kohde on jätelainsäädännössä tarkoitettua jätettä?
2. Mitkä ovat nykyiset kiertotalouteen ja sitä kautta myös jätehuoltoon vaikuttavat kansalliset ja EU-tason tavoitteet?
3. Miten ja miksi nykyisessä kansallisessa tuottajavastuujärjestelmässä on päädytty tuottajien yksinoikeuteen?
4. Miten tuottajavastuusääntelyä voitaisiin kehittää kiertotalouden edistämiseksi?

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2020/26

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.